2023

Ainolan tarkastelualueen rajaus ja kuvaus

Raportti on julkaistu osana BLOCKCC – Energiakorttelit -alueelliset toimintamallit ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ”Block the Climate Change” -hanketta

 • Ulkoasu .pdf, 32 s.
 • GNF julkaisu 1/2023

2022

Business cases development in public-private partnership within three pillar green focuses

Julkaisu on osa Cata3Pult -hankkeen tuotoksista

 • Tekijät: Evilina Lutfi, Susanna Nuolimaa-Fere, Ilkka Aaltio (Green Net Finland); Terhi Jantunen (Lappeenrannan kaupunki); Timo Seuranen (Metropolia Ammattikorkeakoulu)
 • Ulkoasu: .pdf, 70 s.

Household waste management in the Helsinki Metropolitan Area and Mikkeli Region – operational models, practicalities and pilots

Julkaisu on Cool4City -hankkeen loppuraportti

 • Tekijät: Evilina Lutfi, Susanna Nuolimaa-Fere (Green Net Finland); Kirsi Karhu, Sari Kemppainen, Hanna Tukiainen (Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY); Pauliina Kukka, Uutta elämää Group; Soili Maunula, Metsäsairila Oy.
 • Ulkoasu: pdf, 47 s.

Uudenmaan kiertotalouslaakso -esiselvitys 

Raportti on julkaistu osana Uudenmaan kiertotalouslaakso UKKE-esiselvityshanketta

 • Ulkoasu: .pdf
 • GNF julkaisu 2/2022

Rakennusosat ja -materiaalit kiertoon – kokeiluilla uutta liiketoimintaa 

Julkaisu on Green Net Finlandin koordinoiman HYPPY-hankkeen loppuraportti

 • Tekijät: Ilkka Aaltio, Susanna Nuolimaa-Fere (Green Net Finland); Markku Raimovaara (Hämeen Ammattikorkeakoulu); Jenni Merjankari, Arto Yli-Pentti (Metropolia Ammattikorkeakoulu), Taru Uotila, Timo Lahti, Riku Mustonen (Suomen ympäristöopisto SYKLI)
 • Julkaisija: Green Net Finland ry, Helsinki, 2022
 • Ulkoasu: pdf, 61 s.
 • GNF julkaisu 1/2022

2021

Case examples of municipal solid waste (MSW) management in Finland – from the point of view of
municipal waste management organizations (MWMOs), housing properties and natural persons

Julkaisu on osa Cool4City-hanketta

 • Tekijät: Evilina Lutfi, Green Net Finland
 • Julkaisutiedot: Green Net Finland ry, Helsinki 2021
 • Ulkoasu: .pdf
 • GNF julkaisu 6/2021

New Waste Act and other legislative and regulation aspects of municipal solid waste (MSW) management in Finland

Cool4City-projektin julkaisu

 • Tekijät: Evilina Lutfi, Green Net Finland
 • Julkaisutiedot: Green Net Finland ry, Helsinki 2021
 • Ulkoasu: .pdf
 • GNF julkaisu 5/2021

Husulanmäen uusiutuvan yhteisöenergian lämmitysratkaisut

Raportti on julkaistu osana Energize Co2mmunity -Interreg-hanketta.

 • Tekijät: Ilkka Aaltio, Evilina Lutfi, Green Net Finland; Vergpob Viriyaroj, Pekka Heikkinen, Aalto-yliopisto
 • Julkaisutiedot: Green Net Finland ry, Helsinki 2021
 • Ulkoasu: pdf, 40 s.
 • GNF julkaisu 3/2021

Husulanmäki Pilot Development_Renewable Energy Community solutions_Energize_Co2mmunity

Raportti on julkaistu osana Energize Co2mmunity -Interreg-hanketta.

 • GNF julkaisu 4/2021

Analysis of cross-border value chains – energy sector examples in China and Malaysia

Raportti julkaistu osana Green Net Finlandin koordinoimaa ASIA-CLEAN -hanketta.

 • GNF Julkaisu 3/2021

Market Watch Report – Malaysia and North-East China Cleantech & Healthtech sectors

Raportti julkaistu osana Green Net Finlandin koordinoimaa ASIA-CLEAN -hanketta.

 • GNF julkaisu 2/2021

Operation Models of Expert Groups and Business Cases Development

Julkaisu on osa Cata3Pult -hanketta

 • GNF julkaisu 1/2021

2020

Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi ja kysyntäjouston tehostaminen

Julkaisu on Green Net Finlandin koordinoiman HUKATON -hankkeen tulosjulkaisu.

 • Tekijät: Evilina Lutfi, Ilkka Aaltio ja Kaisa Vehkalahti, Green Net Finland; Janne Hirvonen ja Juha Jokisalo, Aalto-yliopisto; Rauli Lautkankare, Turun ammattikorkeakoulu; Lauri Savolainen, AX-Suunnittelu.
 • Julkaisutiedot: Green Net Finland ry, Helsinki 2020
 • Ulkoasu: 70 s.
 • GNF julkaisu 2/2020

HUKATON-hankkeessa tuotettuja erillisraportteja

Korvenmäen ekovoimalaitoksen hukkalämmön hyödyntäminen ja varastointi_Raportti 9.7.2020

 • Tekijät: Andreas Lund ja Timo Karvinen, Granlund Consulting Oy

Energiaoptimointiraportti Raision kauppakeskus

 • Tekijät: Niklas Söderholm, Tuomo Niemelä, Essi Kuikka, Timo Karvinen, Granlund Consulting Oy

Market Watch (vol. 3.0) – St. Petersburg region (Russia) urban cleantech sector

Julkaisu on osa hanketta ”Finnish Russian Public Private Partnership catalyzing new green business – (Cata3Pult)”

 • Tekijät: Evilina Lutfi
 • Ulkoasu: .pdf
 • GNF julkaisu 1/2020

2018

Rakennusten purku-urakoiden ja maamassojen hallinnan kiertotalous – nykytila, mahdollisuudet ja haasteet kunnissa

Julkaisu on Green Net Finlandin koordinoiman RANTA-hankkeen tulosjulkaisu.

 • Tekijät: Suvi Häkämies, Kaisa Vehkalahti ja Evilina Lutfi, Green Net Finland, Taru Uotila, Päivi Kivistö ja Katja Rautalin, Suomen ympäristöopisto Sykli, Markku Raimovaara ja Eija Raimovaara, Hämeen ammattikorkeakoulu, Pentti Viluksela, Antti Tohka, Veikko Koivumaa, Arto Yli-Pentti ja
  Tapani Järvenpää, Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Julkaisutiedot: Green Net Finland ry, Helsinki 2018
 • Ulkoasu: 60 s.

Market Watch (vol. 1.0) – St. Petersburg region (Russia) urban cleantech sector

Market Watch (vol. 2.0) – St. Petersburg region (Russia) urban cleantech sector

Julkaisut ovat osa hanketta “Central Baltic Cleantech Clusters expanding to East of EU markets (CB2East)

2017

Markkinavuoropuhelu – Mitä se on ja miten siinä onnistutaan?

Julkaisu on osa Green Net Finlandin koordinoimaa kehityshanketta ”Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivisissa energiatehokkuushankinnoissa – TARVE

2015

Heat pumps in energy and cost efficient nearly zero energy buildings in Finland

 • VTT:n julkaisusarja
 • ISBN 978-951-38-8356-

Julkaisu on Green Net Finlandin koordinoiman ”HP4NZEB”-hankkeen loppuraportti.

Hyvinvointia ja Energiatehokasta Asumista Ikäihmisten Ehdoilla

 • Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja
 • Kustantaja Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • ISBN 978-952-6690-31-5 (PDF)

Julkaisu on HEA-hankkeen partnerien yhteisjulkaisu. Green Net Finland oli mukana toteuttamassa HEA-hanketta konsortion jäsenenä.

Käsikirja ”Cleantech Incubation Policy and Practice – Receipes for creating cleantech incubation hotspots in Europe”

Julkaistu kesäkuussa 2014 Cleantech Incubation Europe -projektin yhteydessä. Käsikirjan tavoitteena on auttaa cleantech-alan start-upien parissa toimivia tahoja ja päätöksentekijöitä tunnistamaan hyviä käytäntöjä, työkaluja ja toimintatapoja joiden avulla saadaan luotua mahdollisimman hedelmälliset toimintaedellytykset kestävälle yritystoiminnalle. Tavoitteena on kasvattaa cleantech-alan liiketoimintaa ja tätä kautta tukea kestävän yhteiskunnan ja alueellisen talouskasvun syntymistä.

Onnistumisia innovatiivisissa julkisissa investoinneissa – loppuraportti / Innovatiivisuutta Julkisiin Investointeihin -hankkeen loppuraportti (EAKR-hanke A32168)

 • Tekijät: Green Net Finland ry, Culminatum Innovation Ltd Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden seudun kehitys LADEC Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Cleen Oy. (toim. Arto Haakana ja Kaisa Vehkalahti, Green Net Finland ry).
 • Julkaisutiedot: Green Net Finland ry, Vantaa, 2014
 • Ulkoasu: 20 s.
 • ISBN: 978-952-93-4100-9 (PDF)

2011

Innovatiiviset julkiset hankinnat – Käytännön kokeiluja hyvinvointi- ja ympäristöliiketoiminnan sektoreilta

 • Kirjoittajat: Anneli Enbom, Saila Eskola, Jari Handelberg, Lauri Hietaniemi, Mari Hupponen, Marja-Liisa Niinikoski, Arja Peiponen, Markku Raimovaara, Annukka Rautopuro, Kaisa Ruotsalainen, Jussi Sorsimo, Mervi Suni, Tero Suursalmi, Mihail Vinokurov.
 • Toimittajat: Marja-Liisa Niinikoski, Jussi Sorsimo, Tero Suursalmi
 • Julkaisutiedot: Culminatum Innovation Oy, Helsinki, 2014
 • Ulkoasu: 64 s.