Toimintamme tukee jäsentemme ja suomalaisten cleantech-alan pk-yritysten osaamisen, liiketoiminnan ja kansainvälistymisen kasvua, edistää älykkään ja vähähiilisen kaupunkiympäristön syntymistä sekä rakentaa verkostoyhteistyötä.

Me Green Net Finlandissa:

  • Toimimme aktiivisesti urbaanin cleantechin kehityshankkeiden valmistelijana ja toteuttajana, sekä verkostojen rakentajana.
  • Tiedotamme jäsenillemme aktiivisesti kansainvälisistä ja kansallisista rahoitusmahdollisuuksista ja hankeohjelmista.
  • Toimimme vähähiilisen kaupunkiympäristön edistämisen aktiivisena yhteiskunnallisena vuoropuhelijana.

Seuraamme tiiviisti cleantech-alan kehitystä ja megatrendejä. Kuulemme jäsenistöämme ja keräämme jatkuvasti heidän kehitystarpeitaan ja muita alan signaaleja. Tunnistettuja kehitystarpeita hankkeistamme isoiksi, usein kansainvälisiksi kehityshankkeiksi.

Meillä on yli 20 vuoden kokemus vaikuttavien kehityshankkeiden valmistelusta ja toteutuksesta. Olemme tänä aikana toteuttaneet yli 60 laajaa kehityshanketta. Olemme yksi Suomen tehokkaimmista kehityshanketoimijoista, jolla on vahva ja monipuolinen osaaminen eri rahoitusohjelmista ja niin tutkimus- kuin liiketoimintalähtöisistäkin hankkeista. Hankereferenssejä meillä on niin EU:n puiteohjelmista, EU INTERREGistä, Euroopan aluekehitysrahastosta, Pohjoismaiselta ministerineuvostolta, Tekesiltä ja monilta muilta.

Hanketoiminnan lisäksi tarjoamme räätälöityjä asiantuntijapalveluita.