Tarjoamme korkealaatuisia asiantuntijapalveluita ydinosaamiseemme liittyen.

Palvelukokonaisuuteemme kattaa seuraavat palvelut:

  1. Kehityshankepalvelut: Koko hankkeen elinkaari – organisaatiosi kehityspotentiaalin analysointi ja tunnistaminen, rahoituskoulutukset, rahoitusinstrumentin tunnistaminen, hankkeiden valmistelupalvelut ja muut kehityshankkeiden asiantuntijapalvelut
  2. Klusteri- ja verkostointipalvelut: Toimijakenttäanalyysit, osaamiskärkianalyysit, matchmaking ja verkostoitumispalvelut, työpajat ja fasilitointi

Lisäksi:

Verkosto-organsiaationa innostamme eri osapuolia toimimaan yhdessä. Osaamme löytää yhteisiä kehityspolkuja ja tunnistaa yhteistyön mahdollisuuksia.  Olemme fasilitoineet ja toimineet puheenjohtajina lukuisissa tapahtumissa, kuten workshopeissa ja seminaareissa.

Olemme myös aina valmiita asiantuntijapuheenvuoroihin älykkään vähähiilisen kaupunkiympäristön kehittämiseen, kehitysrahoitukseen tai hankemaailmaan liittyen.