Hankkeen tavoitteet

Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivisissa energiatehokkuusinvestoinneissa (TARVE) -hankkeessa päätavoitteena on tukea energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa kunnissa (erit. kiinteistökannassa).

Tätä tavoitellaan:

  • kehittämällä energiatehokkuutta parantavien hankintojen päätöksenteon prosessia mm. kouluttamalla kuntien päätöksentekijöitä energiatehokkuuteen liittyvissä teemoissa
  • jatkokehittämällä laskentatyökalua tukemaan eri energiatehokkuutta parantavien vaihtoehtojen vaikutusten vertailua, erityisesti esiintuomalla eri ratkaisuvaihtoehtojen elinkaarikustannuksia.
  • edistämällä markkinavuoropuhelua kuntien ja innovatiivisten yritysten välillä

Hankkeen pilottikohteiden kautta kehitetään menetelmiä, joiden avulla energiatehokkaiden ja elinkaarikustannuksiltaan positiivisten investointien jalkauttaminen suoraviivaistuu kuntien päätöksentekoprosessissa.

Osallistuvat kunnat

Hankkeessa ovat mukana:

  • Helsingin kaupunki
  • Vantaan kaupunki
  • Porvoon kaupunki

Toteuttajakonsortio

Hankkeen toteuttajina ovat Green Net Finland ry (koordinaattori), Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy ja Posintra Oy.

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

Hankkeen kesto on 25 kuukautta ja sen toteutusaika on 1.9.2015 – 30.9.2017.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 400 000 euroa ja hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Helsingin, Vantaan ja Porvoon kaupungit.

 

Yhteystiedot

Green Net Finland ry (koordinaattori):
Suvi Häkämies, toimitusjohtaja, etunimi.sukunimi@greennetfinland.fi, p. 050 3311 495

Suomen ympäristöopisto SYKLI (laskurin kehitys):
Nina Teirasvuo, projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@sykli.fi, p. 050 363 4646

Posintra Oy (Porvoon osaprojekti):
Arto Varis, projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@posintra.fi, p. 050 526 2898