Jäsenenämme pääset hyötymään toiminnastamme ja palveluistamme kokonaisvaltaisesti. Toimintamme lähtökohtana on jäsentemme liiketoiminnan ja kansainvälistymisen edistäminen. Jäsenenämme tarjoamme kanavamme sinun osaamisesi esiintuontiin ja kiihdytämme kehitystäsi.

Jäsenenämme pääset nauttimaan mm. seuraavista palveluista:

  • Kehityshanketoiminta: Muotoilemme jäsentemme cleantech-alan kehitystarpeita korkealaatuisiksi kehityshankkeiksi, jotka ovat laadukkaasti koordinoituja, toteutettuja ja niiden tulokset näkyvät alan mediassa.  Voitamme korkeasti kilpailtua kansainvälistä (EU + muut) kehitysrahoitusta Suomeen tukemaan jäsenistömme osaamisen kasvua. Kehityshanketoimintamme vastaa jäsenten kehitystarpeisiin ja tuo liiketoimintahyötyä ja osaamisen kasvua jäsenistölle. Hankkeiden tulokset levitetään jäsenistön käyttöön.
  • Vaikuttaminen: Green Net Finlandin toimintaa ohjaa jäsenistöstä koottu hallitus. Ylintä päätäntävaltaa käyttävät jäsenet kevät- ja syyskokouksen kautta.
  • Verkostoituminen: Rakennamme cleantech-alan verkostoyhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. Mahdollistamme esimerkiksi yritysten ja julkisen sektorin välistä vuoropuhelua.
  • Näkyvyys: Näyt ja kuulut toimintamme kautta; niin nettisivuillamme, hanketoiminnassamme ja muiden kanaviemme kautta.
  • Jäsentiedotus: saat jäsenille kohdistetut viestit, joihin kuuluu esim. yhteydenotot rahoitusmahdollisuuksista, hankemahdollisuuksista ja uusista liiketoimintamahdollisuuksista

Lisäksi jäsenemme nauttivat 25 % alennetuista hinnoista asiantuntijapalveluistamme.

Meistä sanottua: ”Green Net Finlandin toiminnan voi ajatella pienten ja keskisuurten toimijoiden T&K&I -osaston korvaajaksi, isommilla toimijoilla sen jatkeeksi.”