Green Net Finland on älykkään vähähiilisen kaupunkiympäristön kehitysverkosto

Green Net Finland on cleantech-alan verkosto, joka kokoaa yhteen yritykset, kunnat ja muut julkiset organisaatiot sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatiot. Luomme uutta merkittävää kehitystoimintaa, joka johtaa älykkään ja energia- ja resurssitehokkaan vähähiilisen kaupunkiympäristön syntymiseen.

Jäsenverkostomme yhdistää cleantech-alan ratkaisuntarjoajat, kunnat ja muut julkiset organisaatiot, sekä yliopistot, ammattikorkeakoulut ja muut tutkimus- ja kehitysorganisaatiot.

Toimimme aktiivisesti verkostojen rakentajana, kehityshankkeiden valmistelijana ja toteuttajana sekä korkeatasoisten hankeasiantuntijapalveluiden tuottajana. Ydinosaamistamme on kehitystarpeiden hankkeistaminen ja julkisten rahoitusinstrumenttien osaaminen (erityisesti EU:n puiteohjelmat) sekä projektinjohto.

Toimintamme lähtökohtana on jäsentemme liiketoiminnan ja kansainvälistymisen edistäminen. Edistämme cleantech-alan osaamisen kasvua, innovaatioiden hyödyntämistä ja kaupallistamista ja poistamme kehityksen esteitä ja pullonkauloja.

Avainlukujamme

  • noin 50 toteutettua cleantech-alan kehityshanketta
  • hankevalmistelun läpimenoprosentti on huima 60 % – esimerkiksi EU:n keskimääräinen on 10-25 %
  • toimintaamme osallistuu vuosittain noin 200 organisaatiota Suomesta ja kansainvälisesti

Toimintamuodoltamme olemme voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys (ry). Jäsenverkostomme on avoin kaikille suomalaisille cleantech-alan avaintoimijoille – niin yrityksille, kunnille ja muille julkisille toimijoille kuin yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimus- ja kehitysorganisaatiolle.

Olemme mukana useammassa ympäristöalan klusterista. Näistä voitte lukea lisää täältä

Cleantech-alan kehitystä jo vuodesta 2001

Green Net Finlandin historia alkaa jo vuodesta 2001. Tällöin joukko suomalaisia cleantech-alan yrityksiä, kuntia ja tutkimuslaitoksia perusti Green Net Finlandin vastaamaan alan kehitys- ja verkostoitumistarpeeseen. Perustamisvuodestamme lähtien olemme kehityshankkeidemme kautta edistäneet suomalaisen cleantech-osaamisen kasvua ja kansainvälistymistä.