Toimintamme fokusoituu älykkään ja vähähiilisen kaupunkiympäristön rakentamiseen, ”urbaaniin cleantechiin”

Älykäs asuminen, rakentaminen ja kaupunkirakenne

Älykäs asuminen, rakentaminen ja kaupunkirakenne

Älykäs liikkuminen ja logistiikka

Älykäs liikkuminen ja logistiikka

Älykäs kulutus, kiertotalous ja yhteistyötalous

Älykäs kulutus, kiertotalous ja yhteistyötalous

Fokusalueemme tarkemmin

Älykäs asuminen, rakentaminen ja kaupunkirakenne

 • Energiankulutuksen tehokkuus ja innovaatiot, kulutuskäyttäytyminen
 • Hajautettu (uusiutuva) energiantuotanto
 • ICT:n ja IoT:n (Internet of Things) mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa
 • Matalaenergiarakentaminen (nZEB)
 • Älykkäät energiaverkot
 • Kaukolämmitys ja -jäähdytys
 • Prosessien ja hankintamenettelyjen kehittäminen

Älykäs liikkuminen ja logistiikka

 • Sähköisen liikenteen ja logistiikan kehittäminen
 • Liikkumistarpeen vähentäminen ja siihen liittyvät innovaatiot ja palvelut
 • Muut liikenteen innovaatiot, esim. automaattiset ajoneuvot

Älykäs kulutus, kiertotalous ja yhteistyötalous

 • Uudet kiertotaloutta edistävät toimintamallit ja hankintamenettelyt
 • Kiertotalous asumisessa ja jätehuollossa
 • Kiertotalous korjausrakentamisessa ja rakennetun kannan purkamisessa
 • Uudet yhteistyötalouden/jakamistalouden (liike)toimintamallit
 • Kiertotalous uudisrakentamisessa
 • Muu kiertotalous osana älykästä yhteiskuntaa

Kaikissa fokusalueissa poikkileikkaavana teemana on energiatehokkuuden parantaminen, päästöjen vähentäminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen sekä digitalisaatio.

Toimintaamme ohjaa merkittävästi jäsenorganisaatioidemme kehitystarpeet. Seuraamme tarkkaan cleantech-alan kehitystä ja megatrendejä sekä kartoitamme kehitystarpeita jatkuvasti jäsenistöltämme. Hanketoiminnallamme tartumme alan osaamista kokonaisuudessaan edistäviin kehitystarpeisiin ja kehitystä hidastaviin pullonkauloihin. Tätä kautta edistämme jäsenyritystemme liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä sekä hyvien ratkaisujen esillepääsyä.