Co2mmunity_project-logo_full-coloured-768x280

Green Net Finland ja Aalto-yliopisto ovat partnereina EU-rahoitteisessa Co2mmunity -kehityshankkeessa, jonka tavoitteena on edistää uusiutuvan energian yhteisöprojektien jalkautumista Itämeren alueella. Uudellamaalla fokukseksi on valittu aurinkosähkön yhteisöenergiaprojektit. Tätä tavoitetta tukemaan Green Net Finland on perustanut asiantuntijoiden ja aurinkosähkön palveluntarjoajien yhteisön ”RENCOPin – Renewable Energy Source Cooperative Partnershipin”. Yhteisö toimii tiedotuskanavana, yhteistyön rakentajana sekä tiedonhankkijana.

 

MITÄ ON YHTEISÖENERGIA?

Yhteisöenergian projekteissa uusiutuvaa energiaa tuotetaan paikallisista lähteistä ja paikallisten yhteisöjen osallistuessa niihin aktiivisesti. Paikallisia uusiutuvan energian lähteitä ovat esimerkiksi tuulivoima, aurinkoenergia, biomassa, vesivoima ja maalämpö. Kansalaiset yhteisrahoittavat, yhteiskehittävät ja operoivat yhdessä uusiutuvan energian tuotantoa. Yhteisöenergian hankkeet saavat tyypillisesti laajaa kannatusta, sillä niiden viestintä on tehokasta, niiden päätöksentekoprosessi on läpinäkyvää ja niiden hyödyt jakautuvat paikallisesti. Näin ollen näillä yhteisöenergian hankkeilla on mahdollisuuksia lisätä uusiutuvan energian määrää Itämeren alueella.

KUKA HYÖTYY HANKKEESTAMME?
Paikalliset yhteisöt ja yrittäjät hyötyvät siitä, että alueen uusiutuvan energian potentiaali otetaan paremmin käyttöön. Hyödyt uusiutuvan energian projekteista jäävät aktiivisille paikallisille toimijoille itselleen. Rahoittajat saavat tietoa yhteisöenergian toimintamallista ja voivat tukea paikallisyhteisöjä uusiutuvan energian projektien käynnistymiseksi. Kuntapäättäjät voivat ohjeistaa lupa-asioissa ja edistää kuntatasolla uusiutuvan energian projekteja. Tekniset asiantuntijat ja laitevalmistajat voivat tuoda esiin uusia ratkaisuja ja parhaita käytäntöjä uusiutuvan energian saralla. Hanke tarjoaa kanavan, jonka kautta uusiutuvan energian ratkaisuista voi tiedottaa ja saada tietoa.

MITÄ AIOMME TEHDÄ?
Toimintamme keskiössä ovat uusiutuvan energian yhteisöt. Hankkeemme käynnistää ja tukee näitä yhteisöjä jokaisessa sen hankemaassa (Saksa, Tanska, Ruotsi, Puola, Viro, Latvia, Liettua ja Suomi). Suomessa uusiutuvan energian yhteisöjä perustetaan kahdella eri alueella: Etelä-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla.

Lisää hankkeesta sen englanninkielisiltä nettisivuilta: http://co2mmunity.eu/

KENELLE UUDENMAAN YHTEISÖRYHMÄ ON TARKOITETTU?

Ryhmä on tarkoitettu aurinkosähkön asiantuntijoille ja palveluntarjoajille, etujärjestöille, ministeriön edustajille, kuntien edustajille jne. aiheeseen liittyvien organisaatioiden edustajille (Huom! ei yksityishenkilöille). Ryhmä kokoontuu Helsingissä muutaman kuukauden välein.

HALUATKO MUKAAN UUDENMAAN AURINKOSÄHKÖYHTEISÖÖN?

Liity ryhmän sähköpostilistalle tästä linkistä, niin saat tietoa ryhmän toiminnasta ja kokousajoista.

 

Lisätietoa: Evilina Lutfi, Green Net Finland, etunimi.sukunimi@gnf.fi, p. 050 436 2661