Tarjoamme koko kehityshankkeen elinkaaren kattavia asiantuntijapalveluita, joihin kuuluvat yrityksesi kehityspotentiaalin analysointi ja tunnistaminen, rahoituskoulutukset, rahoitusinstrumentin tunnistaminen, hankkeiden valmistelupalvelut sekä muut kehityshankkeiden asiantuntijapalvelut.

Meillä on yli 20 vuoden kokemus kehityshankkeiden valmistelusta ja toteutuksesta. Tänä aikana meille on kertynyt merkittävä osaaminen monista rahoitusinstrumenteista – niin kansallisella, pohjoismaisella kuin eurooppalaisellakin tasolla. Hankereferenssimme kattaa niin EU:n puiteohjelmat, INTERREG-ohjelmat, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Pohjoismaisen ministerineuvoston, Tekesin ja monia muita rahoitusohjelmia.

Olemme toteuttaneet yli 60 kehityshanketta alusta loppuun – kehitystarpeen tunnistamisesta, rahoitusinstrumentin tunnistamisesta hankehakemuksen valmisteluun. Lisäksi vielä toteutamme käytännössä kehityshankkeita. Me osaamme.

Kehitysrahoitus on todella kilpailtua. EU:n puiteohjelmien keskimääräinen läpimenoprosentti on 10-25 %. Meidän hankevalmistelumme läpimenoprosentti viimeisen kymmenen vuoden ajalta huima 80 %.

Hankepalveluihimme kuuluu mm:

  • Yrityksesi kehityspotentiaalin analysointi ja tunnistaminen: Tutustumme yritykseesi ja analysoimme sinun potentiaalisi kehityshankkeisiin ja EU:n kilpailtuun kehitysrahoitukseen.
  • Rahoituskoulutukset: Olemme yksi Suomen tehokkaimmista kehityshanketoimijoista, jolla on vahva ja monipuolinen osaaminen eri rahoitusohjelmista ja niin tutkimus- kuin liiketoimintalähtöisistäkin hankkeista. Räätälöimme sinun organisaatiosi tarpeita vastaavan koulutustilaisuuden kehityshankemaailmasta. Koulutuspakettimme johdattaa sinut innostavalla ja käytännönläheisellä otteella EU-rahoituksen maailmaan.
  • Rahoitusinstrumentin tunnistaminen: mistä sinun kehitystoiminnallesi voisi hakea rahoitusta?
  • Hankehakemuksen valmistelupalvelut: Autamme sinua hakemuksesi laadinnassa. Luemme hakemuksesi arvioitsijan silmin ja sparraamme sinulle voittajahakemuksen. Autamme myös budjetoinnissa ja muissa hallinnollisissa vaatimuksissa.
  • Muut kehityshankepalvelut