Project Description

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisten ja virolaisten cleantech-, healthtech, smart city, ympäristö- ja energiateknologian yritysten vientiä hankkeen kohdealueille Kiinassa ja Malesiassa. Hankkeen kohdealueita Kiinassa on Jinan ja Shangdongin alue sekä Tianjin.

Lisäksi tavoittteena on:

  • Rakentaa yhteistyöverkostoja, parantaa vientiosaamista ja edistää arvoketjujen muodostumista, joilla hankkeessa mukana olevat yhtiöt voivat paremmin saada tuloksia.
  • Lisätä yhtiöiden kilpailukykyä kohdemarkkinoilla.
  • Edistää yhtiöiden tuotteiden ja palveluiden soveltumista vientimarkkinoiden asiakkaiden tarpeisiin.

Green Net Finlandin rooli hankkeessa

Green Net Finland koordinoi hanketta. Green Net Finlandin toimenpiteet viennin osalta kohdistuvat erityisesti Kiinaan Jinanin alueelle.

Hankekonsortio

  • Green Net Finland (lead partner)
  • Tallinn Science Park Tehnopol
  • Turku Science Park

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

Hanke on alkanut huhtikuussa 2019 ja hanke päättyy maaliskuussa 2021.

Hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin Interreg Central Baltic ohjelmasta. Kokonaisbudjetti on 648 000 €.