Hankkeen tavoitteet

Edistää taloudellista ja ympäristöön liittyvää kehitystä, parantaa alueellista yritystoiminnan kilpailukykyä rajatylittävän julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön avulla ja kannustaa vihreiden ratkaisujen kehittämiseen ohjelma-alueella. Houkutella yrityksiä investoimaan, sijoittumaan ja toimimaan ohjelma-alueella.

Green Net Finlandin rooli ja yhteystiedot

  • Pääkaupunkiseudun vihreän talouden toimijakentän kartoitus ja kuvaus osana ohjelma-alueen toimijakenttää
  • Pääkaupunkiseudun toimijoille täydentävien yhteistyökumppaneiden löytäminen ja keskustelun ylläpito kokonaisvaltaisten ratkaisujen kehittämiseen
  • Kiertotalous -teemaan liittyvän asiantuntijaryhmän fasilitointi yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa
  • Osallistuminen seuraavien asiantuntijaryhmin työskentelyyn: kiinteistöjen eko- ja energiatehokkuus (pietarilainen partneri ekologinen toimisto Kosmos fasilitoi) ja virheä liikuminen ja logistiikka (Lappeenrannan kaupunki fasilitoi).
  • Pietarin alueen markkinakatsaukset (2 e-julkaisua)
  • Suomalaisten ympäristöalan ratkaisujen markkinnointi Pietarissa

Kutsumme yritykset ja julkiset toimijat mukaan osallistumaan tapahtumiin ja asiantuntijaryhmiin! Yhteydenotot GNF:ssä: Evilina Lutfi; 0504362661; evilina.lutfi@gnf.fi; skype: evilina.lutfi

Hankekonsortio

Maaliskuusta 2022 alkaen hankkeessa toteuttajina:

Lappeenrannan kaupunki (Lead Partner),

Green Net Finland

Metropolia Ammattikorkeakoulu,

Helmikuuhun 2022 saakka hankkeessa olivat partnereina myös:

Pietarin asunto-omistajien yhdistys ja ekologinen toimisto KOSMOS.

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

Kesäkuu 2019 – Marraskuu 2022.

Hanketta rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta. Lisäksi Green Net Finlandin osuutta osarahoittaa Helsingin kaupunki.

Kokonaisbudjetti on noin 800 000 €.