BLOCKCC – Energiakorttelit -alueelliset toimintamallit ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi – Block the Climate Change -hankeessa kehitetään kokonaisvaltaista tapaa edesauttaa alueellista energiayhteistyötä. Energiasiirtymä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energiamuotoihin sekä maailmanpoliittisen tilantanteen aiheuttamat paineet kaukolämmön tuotantotapojen kehittämiseksi kiihdyttävät merkittävästi tarvetta löytää nopealla aikavälillä energiasiirtymää nopeuttavia innovatiivisia ratkaisuja energian tuottajien sekä muita energiapalveluita tarjoavien yritysten ja asiakkaiden välille.

BLOCKCC-hanke tuottaa vähintään kahteen erityyppiseen tarkastelualueeseen, mallinnukseen ja markkinavuoropuheluun perustuen uutta tietoa ja ratkaisumalleja erilaisten alueelliseen lämpöliiketoimintaan keskittyvien kumppanuusmallien tueksi. Yhteistoimintaperiaatteita noudattaen kehitetään asiakkaiden, rahoittajien sekä erilaisten lämpöenergiaratkaisujen toimittajien ymmärrystä tarjolla olevista vaihtoehdoista järjestelmän koko elinkaaren ajalta.

Voit liittyä mukaan sähköpostilistalle seuraamaan hankkeen etenemistä tai ilmoittautua viiteryhmiin ja niiden kokouksiin alla olevien painikkeiden kautta.

Hankkeen ajankohtaisista tapahtumista tiedotamme lisäksi osatoteuttajien LinkedIN- sekä X-kanavilla.

Lisätietoa hankkeesta:

Evilina Lutfi

Green Net Finland, BLOCKCC-hankkeen projektipäällikkö

evilina.lutfi(at)gnf.fi / puh. 0504362661

Perustietoa hankkeesta:

HANKE: A80244- BLOCKCC- Energiakorttelit -alueelliset toimintamallit ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi – Block the Climate Change -hanke

HANKKEEN KESTO: 1.1.2023-30.6.2025

HANKEKONSORTIO: Green Net Finland (koordinaattori), Metropolia -ammattikorkeakoulu, Aalto-Yliopisto

HANKKEEN KOKONAISBUDJETTI: 460 000 euroa