BLOCKCC-hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaista tapaa edesauttaa alueellista energiayhteistyötä kaukolämmön tuotantotapojen kehittämiseksi ja löytää nopealla aikavälillä energiasiirtymää nopeuttavia innovatiivisia ratkaisuja. Uudisrakentamisalue Ainola (Järvenpää) on yksi tarkastelukohteista. Tarkastelu hankkeessa tapahtuu yhteiskehittämisen viiteryhmissä ja simulointien kautta. BLOCKCC-hankkeessa kokoontuu kaksi eri viiteryhmää, jotka toimivat yhteiskehittämisen foorumina. Uudiskohteen (Ainola) viiteryhmää A fasilitoi Green Net Finland ja Aalto-yliopisto vastaa simuloinneista. Tavoitteena on simulointien sekä yhteiskehittämisen avulla tuottaa alustava energiajärjestelmäkonsepti, joka on monistettavissa muihin relevantteihin kohteisiin. Viiteryhmään osallistuvilta organisaatioilta kerätään signaaleja ja toiveita simuloitaviin asioihin. 

Ainolan alueen tarkastelukohteen yhteiskehittämisen viiteryhmä A kokoontui toista kertaa 3.10.2023 käsittelemään alueen energiaratkaisuja. Tilaisuuteen osallistui edustajia seuraavista organisaatioista: Green Net Finland, Aalto-yliopisto, Metropolia AMK, Vantaan Energia Oy, Kymi-Solar Oy, NollaE Oy, Residentia Oy, Sähköinfo Oy sekä Aalto- ja LUT-opiskelijoita. 

Kokouksen ohjelma:

 • Hankkeen tiivistelmä, miten edetään Ainola -kohteen tarkastelussa ja mikä on tavoiteltu tulos? Evilina Lutfi, Green Net Finland, BLOCKCC-hankkeen päällikkö ja viiteryhmän A fasilitoija
 • Osallistujien esittäytyminen (nimi, organisaatio, kiinnostuksen fokus)
 • Pk-yritys esittää: HEC flow tuote, Ville Terävä, Kymi-Solar Oy
 • Aiemmissa kokouksissa esitettyjä ehdotuksia viiteryhmien jäseniltä ja reunaehtoja, millä niitä voidaan tutkia, Juha Jokisalo, Aalto-yliopisto 
 • Vihreä siirtymä edellyttää yhteistyötä kaukolämpösektorilla: väitöskirjan johtopäätökset, Petri Penttinen, Vantaan Energia
 • Keskustelua simulointeihin liittyvistä ehdotuksista ja miten jatketaan -yhteenveto

Kymi-Solar Oy:n Ville Terävä esitti HEC flow -tuotteen (kuva 1)

Kuva 1. HEC flow – Kilpailukykyä kaukolämmölle. Kuvakaappaus YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=pbKRB8BDau0 

HEC flow ominaisuuksia:

 • Sähköenergian kysyntäjousto
 • Ottaa lämpöä kaukolämpöverkon paluuveden virtauksesta
 • Kesällä tuottaa jäähdytystä
 • Kaukolämpöyhtiölle hyöty jäähdytyksestä ilman erillisiä putkistoja
 • Savukaasujen lämmöntalteenotto paranee ja sähköntuotantoa voidaan lisätä

HEC flow-ratkaisun esitys herätti kiinnostusta ja synnytti keskustelua. Yksi kysymyksistä oli, että mitä mieltä kaukolämpöyhtiöt ovat ratkaisusta. Vastaus oli, että kiinnostusta on ollut ja Vantaan Energian edustaja (Petri Penttinen) kommentoi, että vastaavia ratkaisuja on Vantaalla asennettu ja tämä on erittäin toimiva ratkaisu. Ville Terävä (Kymi-Solar Oy) lisäsi, että ko. keksinnölle on haettu patenttia, mitoitus ja laskelmat täysin mahdollisia. Aalto-yliopiston edustaja (Juha Jokisalo) esitti kysymyksen, että voisiko matalalämpötilaisella lämmönjaolla varustettuun uudiskerrostaloon käyttää ko. ratkaisua lämpimän käyttöveden priimaukseen (ts. lämpötilan nostamiseen). Keksijän vastaus oli, että tämä olisi mahdollista ja että asiasta tulisi keskustella energiayhtiön kanssa.

Aalto-yliopisto esitteli viiteryhmän simulointiehdotuksia, joita oli tuotu esiin kevään kokouksessa:

 1. Kaukolämmityksen kulutusjousto
 2. Kaukolämmön paluuveden käyttäminen kohteen lämmitykseen

Lisäksi Aalto-yliopiston esitys sisälsi reunaehtoja (kuva 2), joilla voidaan tutkia edellä mainittuja ehdotuksia:

 1. Kaukolämmön kulutusjouston tutkiminen edellyttää sitä, että on käytettävissä kaukolämmön tunnittainen hinta vuoden aikana, todellista dataa Vantaan Energialta.
 2. Kaukolämmön paluuveden hyödyntämisen tutkiminen edellyttää sitä, että on käytettävissä Vantaan Energialta lämpötiladataa tai tarkempaa tietoa kaukolämpöverkon paluuveden lämpötilasta eri vuodenaikoina Ainolan alueen tuntumassa. Aalto-yliopisto voisi tutkia kuinka hyvin rakennuksen lämpöoloja ja LKV:n lämpötilaa saadaan ylläpidettyä paluuvettä käyttäen ja miten paljon paluuvesi jäähtyy esimerkkirakennuksen lämmityksen yhteydessä.

Kuva 2. Kuvakaappaus Aalto-yliopiston esityksestä BLOCKCC-hankkeen viiteryhmä A kokouksesta 3.10.2023

Petri Penttinen (Vantaan Energia) esitteli tuoreen väitöskirjan johtopäätöksiä (kuva 3). Kokouksessa ehdotettiin, että paluuveden hyödyntämistä tutkitaan käyttäen eri paluuveden lämpötilatasoja johtuen siitä, että paluuveden lämpötilat vaihtelevat sijainnista ja tapauksesta riippuen. Herkkyystestejä esim. 40-, 50- ja 60 celsiusasteiselle paluuvedelle auttaisi simulointitulosten yleistämisessä. Aalto-yliopisto piti ehdotusta hyvänä.

Kuva 3. Petri Penttisen (Vantaan Energia) esitys väitöskirjasta. https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/122939 

Viiteryhmä A:n seuraava kokous on ensi vuoden keväällä, jolloin Aalto-yliopiston ensimmäiset simulointitulokset on suunniteltu valmistuvan.

Hanke pyrkii ottamaan huomioon eri näkökulmia ja eri kohderyhmien intressejä. Mikäli haluat mukaan viiteryhmän toimintaan tai haluat lisätietoa hankkeesta, tutustu hankkeen sivuihin osoitteessa https://gnf.fi/fi/gnf/blockcc/