BLOCKCC-hankkeessa tarkastellaan alueellisen tason lämmitysratkaisuja. Hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaista tapaa edesauttaa alueellista energiayhteistyötä kaukolämmön tuotantotapojen kehittämiseksi ja löytää nopealla aikavälillä energiasiirtymää nopeuttavia innovatiivisia ratkaisuja energian tuottajien sekä muita energiapalveluita tarjoavien yritysten ja asiakkaiden välille. 

Hankkeessa on kaksi tarkastelukohdetta, jo rakennettu alue Käpylässä sekä uudiskohdealue Järvenpään Ainolassa. Kohteiden tarkastelu toteutetaan simuloinneilla, joista vasta Aalto Yliopisto. BLOCKCC-hankkeessa kokoontuu kaksi eri viiteryhmää, jotka toimivat yhteiskehittämisen foorumina. Uudiskohteen viiteryhmää koordinoi Green Net Finland. Tavoitteena on simulointien sekä yhteiskehittämisen avulla tuottaa muihin relevantteihin kohteisiin monistettavia energiakonsepteja.

Hankkeessa  tullaan järjestämään viiteryhmän kokouksia noin puolen vuoden välein, yhteensä kuusi kertaa hankkeen aikana (2023-2025). Viiteryhmään osallistuvilta organisaatioilta kerätään signaaleja ja toiveita simuloitaviin asioihin. Hankkeessa Aalto Yliopisto järjestää yhteensä kolme simulointikierrosta. 

Ainolan alueen tarkastaelukohteen yhteiskehittämisen viiteryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa 4.4.2023 käsittelemään alueen energiaratkaisuja. Tilaisuuteen osallistui edustajia seuraavista organisaatioista: Hankkeen toteuttajat Green Net Finland, Metropolia AMK sekä Aalto Yliopisto ja muut organisaatiot Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY, Kymi-Solar oy, NollaE oy, Sähköinfo oy, Turku AMK sekä Vantaan Energia oy.

Aalto yliopisto esitteli alustavia vaihtoehtoja tutkittavista teemoista, jotka ovat kaukolämmön kulutusjousto uudiskerrostalossa, rakennus- tai aluetason lämpövaraston hyödyntäminen kaukolämmön huipputehontarpeen vähentämiseksi ja jätelämmön hyödyntäminen rakennustasolla tai alueellisessa matalalämpötilaverkossa. Tuloksena saataisiin teho- ja energiantarpeet sekä energiavirrat rakennustasolla, energiakustannukset, elinkaarikustannukset ja energiankäytöstä johtuvat CO2-päästöt.

Ainolan alueelta on alustavasti valikoitumassa tarkastelukohteeksi yksi taloyhtiö. Tämän taloyhtiön lämpöjärjestelmäksi on rakennuttajan toimesta jo tehty kaukolämpösopimus ja tämän rinnalle suunniteltu huoneistokohtainen ilmanvaihto sekä taloyhtiön käyttämää sähköä tuottamaan katolle asennettava aurinkosähköjärjestelmä. Rakennuttajan kanssa tullaan järjestämään erillisiä kokouksia, joissa käsitellään simuloitavia ratkaisuja.

Viiteryhmän kokouksessa mietittiin mahdollisia tapoja laskea taloyhtiön energiakustannuksia ja keskusteltiin Aalto yliopiston esittämien vaihtoehtojen pohjalta mahdollisista vaihtoehdoista, joita voidaan lähteä tarkemmin tutkimaan. Esitetyistä vaihtoehdoista tarkemman tarkastelun kohteeksi päätyi tässä vaiheessa kaukolämmön paluuveden lämmööntalteenotto. Kokouksessa todettiin, että jos paluuvirtaus jäähtyy, tämä olisi hyvä tekniikka, joka lisäisi koko järjestelmän hyötysuhdetta. Aiheeseen liittyen tullaan järjestämään erillisiä kokouksia, joihin osallistuu asiantuntijoita yrityksistä. 

Hanke pyrkii ottamaan huomioon eri näkökulmia ja eri kohderyhmien intressejä.Mikäli haluat mukaan viiteryhmän toimintaan tai haluat lisätietoa hankkeesta, tutustu hankkeen sivuihin osoitteessa https://gnf.fi/fi/gnf/blockcc/