BLOCKCC-hankkeen viiteryhmä, joka keskittyy Järvenpään Ainolan yhteiskehittämiseen, kokoontui 17.4.2024 keskustelemaan kohteen simulointien tuloksista ja pohtimaan seuraavan tutkimuksen aihetta

BLOCKCC Ainola Järvenpää -Viiteryhmän A työhön liittyvää taustatietoa

Yhteiskehittäminen liittyy Ainolan uudisrakentamisalueeseen Järvenpäässä. BLOCKCC-hankkeessa olevaa yhteiskehittämisen foorumia kutsutaan Viiteryhmäksi A. Koko BLOCKCC-hankkeen tavoitteena on kehittää kaukolämmön tuotantotapoja. Viiteryhmän A työn odotettu päätulos on ´kehitetty alustava aluetason energiajärjestelmän´ -konsepti. Konseptia kuvaavan raportin odotetaan valmistuvan keväällä 2025. Green Net Finland on viiteryhmän A työn fasilitaattori ja päävastuullinen konseptia kuvaavasta raportista. 

Hankkeessa 17.4.2024 pidetty  viiteryhmän A kokous oli järjestyksessään kolmas. Aiemmat kokoukset pidettiin 3.10.2023 ja 4.4.2023. Kokouksissa käydyistä keskusteluista ja pidetyistä esityksistä on kirjoitettu tämän tekstin tapaan uutisia, linkki näihin löytyy hankkeen kotisivuilta: https://gnf.fi/fi/gnf/blockcc/

Viiteryhmän A operointimallissa seuraava kokous jatkaa keskustelevaa yhteiskehittämistä siitä, mihin edellinen kokous jäi. Viiteryhmässä mietitään mahdollisia tapoja laskea taloyhtiön energiakustannuksia ja keskustellaan Aalto-yliopiston esittämien mallien pohjalta mahdollisista vaihtoehdoista, joita voidaan lähteä tarkemmin tutkimaan. Esitetyistä vaihtoehdoista tarkemman tarkastelun kohteeksi 17.4. kokouksessa päätyi syksyllä 2023 kaukolämmön paluuveden käyttö Ainolan tarkastelukohteen lämmitykseen. Kokouksessa todettiin, että jos paluuvirtaus jäähtyy, tämä tekniikka lisäisi koko kaukolämpöjärjestelmän hyötysuhdetta.  Toisen ja tämän kolmannen kokouksen välillä Aalto-yliopisto on toteuttanut simulointitutkimuksen.  

Ainolan alueelta on valikoitunut tarkastelukohteeksi yksi taloyhtiö. Tämän taloyhtiön lämmitysratkaisu on valittu ja rakennuttajan toimesta on jo tehty kaukolämpösopimus Keski-Uusimaa Vantaan Energian kanssa  (yhtiön nimi muuttui keväällä 2024 ja nyt se on Tuusulanjärven Lämpö). Kaukolämpöyhtiö on aktiivinen toimija BLOCKCC -viiteryhmä A:ssa. Hankkeen suunnitelman mukaisesti konseptin kehittämisessä pitää huomioida eri kohderyhmien intressejä. Huomioon otetaan esimerkiksi alueella operoiva kaukolämpöyhtiö, energiaratkaisuja tarjoavat yritykset sekä kaukolämmön kuluttajat. 

SIMULOINTIEN TULOKSIA

Ainolan tarkastelukohteelle tehty simulointitutkimus osoittaa, että tyypillisen suomalaisen uudiskerrostalon vuotuisesta lämmitysenergian tarpeesta 66 – 77% voitaisiin kattaa kaukolämmön paluuvesilämmityksellä. Tulokset osoittavat, että kaukolämmön paluuvesilämmityksellä voitaisiin kattaa samalla 70 – 90% uudiskerrostalon lämmityksen huipputehon tarpeesta. 

Kaukolämmön paluuvesilämmitystä käytettäessä rakennus tulee varustaa apulämmitysjärjestelmällä ja tutkimuksessa vertailtiin kolmea eri apulämmitysratkaisua: Kiinteistökohtaista sähkökattilaa, paluuvesilämpöpumppua sekä apulämmitystä kaukolämmön menovedellä. Tulokset osoittavat, että kaukolämmön paluuvesilämmitys on kaikilla tutkituilla apulämmitysratkaisuilla taloudellisesti kannattavaa kiinteistön omistajan näkökulmasta, mikäli kaukolämmön tuottaja myöntää energia- ja tehomaksuista  25% alennuksen normaaliin kaukolämmön menovedellä toteutettuun ratkaisuun verrattuna. Nykyisillä energian hinnoilla, apulämmitys sähkökattilalla on kuitenkin kannattavin ratkaisu kiinteistön omistajan näkökulmasta.

SEURAAVAT TUTKIMUSAIHEET JA VIITERYHMÄN A-KOKOUS

Seuraavaksi BLOCKCC-hankkeen työ, joka liittyy viiteryhmän A yhteiskehittämiseen, keskittyy kulutusjoustoon ja maalämmön simulointiin Ainolan tarkastelukohteessa. Tavoitteena on, että Aalto-yliopisto toteuttaa suunnittelut simuloinnit vuoden 2024 loppuun mennessä. Tutkimustulosten valmistuttua on suunnitelmissa pitää seuraava (ja viimeinen) viiteryhmän A kokous.

HANKEKUVAUS

BLOCKCC-hankkeessa tarkastellaan alueellisen tason lämmitysratkaisuja. BLOCKCC-hankkeessa kokoontuu kaksi eri viiteryhmää (A ja B), jotka toimivat yhteiskehittämisen foorumina. Hankkeessa on kaksi tarkastelukohdetta: uudiskohdealue Järvenpään Ainolassa (käsitellään viiteryhmässä A, Green Net Finland koordinoi) sekä jo rakennettu alue Helsingin Käpylässä (käsitellään viiteryhmässä B, Metropolia AMK koordinoi). Kohteiden tarkastelu toteutetaan simuloinneilla, joista vasta Aalto-yliopisto.

Tavoitteena on simulointien sekä yhteiskehittämisen avulla tuottaa muihin relevantteihin kohteisiin monistettavia energiakonsepteja. Hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaista tapaa edesauttaa alueellista energiayhteistyötä kaukolämmön tuotantotapojen kehittämiseksi ja löytää nopealla aikavälillä energiasiirtymää nopeuttavia innovatiivisia ratkaisuja energian tuottajien sekä muita energiapalveluita tarjoavien yritysten ja asiakkaiden välille.

Hankkeessa  tullaan järjestämään viiteryhmän kokouksia noin puolen vuoden välein, yhteensä kuusi kertaa hankkeen aikana (2023-2025). Viiteryhmään osallistuvilta organisaatioilta kerätään signaaleja ja toiveita simuloitaviin asioihin. Hankkeessa Aalto Yliopisto järjestää yhteensä kolme simulointikierrosta. 

 Hanke pyrkii ottamaan huomioon eri näkökulmia ja eri kohderyhmien intressejä. Mikäli haluat mukaan viiteryhmän toimintaan tai haluat lisätietoa hankkeesta, tutustu hankkeen sivuihin osoitteessa https://gnf.fi/fi/gnf/blockcc/

Lisätietoa BLOCKCC-hankkeesta ja viiteryhmästä A:

Evilina Lutfi, 0504362661, evilina.lutfi(at)gnf.fi, https://www.linkedin.com/in/evilina-lutfi-33712a3b/