Markkinavuoropuhelu on yleisesti käytetty termi julkisissa hankinnoissa. Termi on kuitenkin osin varsin hatarasti määritelty, eikä se ole kovin vakiintunut. Onnistuneen markkinavuoropuheluprosessin toteuttamisesta on lisäksi varsin vähän dokumentoitua aineistoa. Esimerkiksi suomenkielistä aineistoa on vähän saatavilla.

Tiiviin, markkinavuoropuhelun konseptia ja onnistumisen avaimia kuvaavan selvityksen tarve nousi esiin kehityshankkeen ”TARVE – Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivisissa energiatehokkuusinvestoinneissa” ohjausryhmässä. TARVE-hankkeen päätavoitteena oli tukea energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa kunnissa (erit. kiinteistökannassa). Hanke on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja se toteutetaan Green Net Finlandin, Suomen ympäristöopisto Syklin ja Porvoon Posintran yhteistyönä.

Kunnista mukana ovat Helsingin, Vantaan ja Porvoon kunnat.

Green Net Finlandin toteuttama selvitys ”Markkinavuoropuhelu – Mitä se on ja miten siinä onnistutaan” -selvitys on nyt julkaistu!

Julkaisussa käydään läpi markkinavuoropuhelun konseptia – mitä sillä tarkoitetaan ja miten sitä tulisi onnistuneesti toteuttaa? Aineisto selvitystä varten on kerätty pää- osin asiantuntijoiden haastattelusta.