Save the date: Rakentamisen kiertotaloustyöpaja 22.11.

Rakennusteollisuudessa tarvitaan vuosittain suuria määriä uusia raaka-aineita. Samanaikaisesti rakentamisesta ja purkutöistä syntyvä rakennusjäte on yksi Suomen suurimmista jätevirroista.

Haluamme kutsua sinut tai kollegasi visioimaan ja kehittämään yhdessä rakentamisen tulevaisuutta.

Kiertotaloudessa tuotteiden ja materiaalien arvo pyritään säilyttämään mahdollisimman korkeana mahdollisimman pitkään. Tässä työpajassa etsimme uusia innovatiivisia toimintamalleja ja ideoita, jotka edistävät vanhojen rakennusosien uudelleenkäyttöä sekä rakennusmateriaalina käytetyn puun kierrätystä. Tavoitteena on tunnistaa potentiaalisia liiketoimintamalleja, sekä niiden tarvitsemia toimijaverkostoja. Jotta mahdollisuuksia tunnistetaan kokonaisuus huomioon ottaen, toivomme näkemyksiä ja kokemuksia sekä uudisrakentamisen ja korjaus- ja purkutoiminnan ammattilaisilta, materiaalien uudelleenkäyttäjiltä ja jalostajilta että muilta kiinnostuneilta ja kehittämishaluisilta yrittäjiltä ja asiantuntijoilta.

Maksuton työpaja järjestetään 22.11. klo 9-12 Akavatalossa Pasilassa osoitteessa Rautatieläisenkatu 6. Työpajassa on luvassa verkostoitumismahdollisuuksia alan tekijöiden ja asiantuntijoiden kanssa, sekä tavoitteellista ja fokusoitua keskustelua ja ideointia rakentamisen kiertotalouden edistämiseksi Tampereen teknillisen yliopiston asiantuntijoiden tukemana. Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus jatkaa keskustelua lounaan merkeissä.

Tarkempi ohjelma ja aikataulu lähetetään myöhemmin.

Ilmoittaudu tapahtumaan tämän linkin kautta 10.11. mennessä.

Lisätietoja tapahtumasta saat Valtteri Rannalta: valtteri.ranta@tut.fi

Lämpimästi tervetuloa!

Kiertotaloustyöpajan järjestävät yhteistyössä Green Net Finlandin koordinoima Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) -hanke, joka on saanut rahoituksen Etelä-Suomen Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Tampereen teknillinen yliopisto osana Euroopan alueen kehitysrahaston rahoittamaa 6Aika – tulevaisuuden kiertotalouskeskukset hanketta.