”Rakentamisen kiertotalous kunnissa – RANTA” -hanke on saanut finalisti-tunnustuksen Euroopan Komission RegioStars 2019 -kilpailussa. RANTA oli ehdolla kilpailun kategoriassa 4 ”Ilmastokestävä kaupunkirakentaminen”.

RegioStars 2019 -kilpailuun osallistui 199 rahoittajien suosittelemaa hanketta kaikista Euroopan Unionin jäsenmaista. Kilpailussa on viisi eri aiheista kilpailusarjaa. GNF:n toiminnanjohtaja Ilkka Aaltio vastaanotti RegioStars finalisti -sertifikaatin yhdessä Uudenmaan liiton Sanni Hanblin kanssa komission tiloissa Brysselissä 9.7.2019 komissaari Marianne Thysseniltä (Commissioner for empolyment, social affairs, skills and labour mobility). Tilaisuudessa palkintoja luovuttivat myös Marc Lemaitre (Director General, regional and urban policy) sekä jury:n kunniapuheenjohtaja, aikaisempi Euroopan parlamentin jäsen Lambert van Nistelrooij (viimeksi mainittu on kuvassa oikealla (kuva: Simon Pugh/RegioStars)). Finalistien valinnan oli tehnyt kansainvälinen asiantuntijaraati, joka analysoi kriittisesti kaikki osallistuneet hakemukset.

Komissaari Thyssen sanoi palkintoseremoniapuheessaan, että finalisteiksi valitut hankkeet ja niiden toteuttajat ovat yhteiskunnassamme osaltaan suunnan näyttäjiä ja toimivat esimerkkeinä koko EU:ssa tehtävälle kehitystyölle ja hankeyhteistyölle. Hän rohkaisi nyt palkittuja jatkamaan innovatiivista ja rohkeaa työtä myös tulevissa hankkeissa.

RANTA-hankkeen toteuttajat ovat Green Net Finland (koordinaattori), Suomen ympäristöopisto Sykli, Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Tiivistä yhteistyötä tehtiin Helsingin, Vantaan ja Hämeenlinnan kaupunkien purkutöiden hankinnasta ja kiertotaloudesta vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Myös purku-urakoitsijoiden ja Ympäristöministeriön kanssa tehty yhteistyö oli hankkeessa tärkeää. Hanketta rahoitti Euroopan Aluekehitysrahasto (vastuutahona Uudenmaan liitto) sekä Vantaan ja Helsingin kaupungit. Hanke kohdistui Uudenmaan ja Kanta-Hämeen alueille. Reilut kaksi vuotta kestänyt RANTA-hanke päättyi tämän vuoden tammikuussa.

RANTA-hanke on lisäksi nyt ehdolla RegioStarsin kategoriavoittajaksi ja sitä voi äänestää 9.9.2019 mennessä klikkaamalla tämän nettilinkin kautta. Kannustamme kaikkia nyt äänestämään RANTAa.

RANTA-hankkeen loppuraportti löytyy pdf-muodossa GNF:n materiaalipankista tämän linkin takaa. RANTA hankkeen konsortio on aloittamassa uutta purkurakentamisen kiertotalouteen liittyvää HYPPY-hanketta syksyllä 2019. RANTA hankkeen RegioStars finalist tunnustuspalkinto kannustaa koko konsortiota jatkamaan kiertotalouden kehitystyötä myös uudessa projektissa ja osoittaa meidän olevan huippuosaajia hanketyössä, sanoo GNF:n toiminnanjohtaja Ilkka Aaltio. GNF osallistui kilpailuun ensimmäistä kertaa. Tunnustuspalkinto rohkaisee Green Net Finlandia jatkamaan strategiamme mukaista hanketyötä ja on osoitus siitä, että me olemme jopa Euroopan mittakaavassa ensiluokkainen hanketoteuttaja.