Piktogrammit_gnf-08 Toimintamme painopiste ”Älykäs liikkuminen ja logistiikka” keskittyy erityisesti sähköisen liikkumisen kehittämiseen sekä liikkumistarpeen vähentämiseen ja siihen liittyviin palveluinnovaatioihin.

 

Keväällä 2017 voitimme rahoituksen sähköisen liikkumisen kehityshankkeellemme ”BSR-Electric – Fostering e-mobility solutions in urban environment”. Hanke pääsi sopimusneuvottelujen jälkeen alkamaan loppuvuodesta 2017.

BSR-Electric -hankkeessa edistetään sähköisiä liikkumisratkaisuja osana kaupunkien liikennejärjestelmiä.

Hankeen fokuksessa ovat seuraavat sähköiset liikkumisvälineet:

  • sähköpyörät
  • sähköbussit
  • sähköinen kaupunkilogistiikka
  • sähköskootterit
  • sähköinen vesiliikenne (sähkölautat)

Hankkeessa tutkitaan ja pilotoidaan erilaisia kaupunkiliikenteeseen soveltuvia sähköisiä liikenneratkaisuja.

Uudenmaan alueella keskitytään erityisesti sähköpyörien määrän lisäämiseen rakentamalla kampanja, jossa pyritään vaikuttamaan kahden auton perheisiin ja korvaamaan  perheen kakkosauto sähköpyörällä. Kampanjasta vastaa GNF:n hankekumppani HSY.

Hanke tuottaa julkisille toimijoille, yrityksille, liikennesuunnittelijoille ja liikennöitsijöille käyttökelpoista tietoa, joka edesauttaa sähköisen liikenteen integroimista osaksi kaupunkien liikenneratkaisuja. Hankkeen avulla tuotettua käytännönläheistä tietoa voidaan käyttää mm. investointipäätösten ja strategisen tason suunnitelmien tekemiseen, jotka edesauttavat kestävää liikennettä. Hanke tukee näin ollen omalta osaltaan liikenteen EU:n kasvihuonepäästöjen vähennystavoitteita. Hanke parantaa lisäksi kaupunkien asuttavuutta ja viihtyisyyttä vähentämällä melua ja pakokaasuja, joita aiheutuu fossiilisiin polttoaineisiin tukeutuvasta liikenteestä.

Aloitamme vuoden 2018 alussa avaintahojen haastattelut nykytilan kartoittamiseksi ja kehitystarpeiden analysoimiseksi.