Piktogrammit_gnf-09

 

Green Net Finlandin älykkään asumisen ja rakentamisen painopiste keskittyy muun muassa rakennetun ympäristön energiatehokkuuden kehittämiseen, hajautetun uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseen rakennetussa ympäristössä, jakelun tehostamiseen sekä kulutuskäyttäytymisen tehostamiseen ja optimointiin.

Vuonna 2017 älykkään asumisen ja rakentamisen painopisteellä tuimme energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa erityisesti kuntien omistamassa kiinteistökannassa. Kehitimme muun muassa kuntien päätöksentekoprosessia ja erityisesti elinkaarikustannusten tuomista päätöksentekoprosessiin investointikustannusten sijaan kehityshankkeessamme ”Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivisissa energiatehokkuusinvestoinneissa (TARVE)”. Hankkeen päätyönä kehitettiin laskentatyökalu helpottamaan eri korjausvaihtoehtojen elinkaarikustannusten laskentaa. TARVE-hanke toteutettiin yhteistyössä Suomen ympäristöopisto Syklin ja Posintra Oy:n kanssa.

Kehitimme myös kuntien ja muiden hankkijoiden markkinavuoropuhelua. Markkinavuoropuhelulla tarkoitetaan tilaajan, toimittajien ja loppukäyttäjien käymää vuoropuhelua ennen hankintaprosessia, hankinnan aikana ja hankinnan jälkeen. Markkinavuoropuhelu on onnistuneen hankinnan edellytys, jonka avulla saadaan tietoa markkinoiden uusista innovaatioista ja suuntauksista ja kyetään luomaan entistä parempia tarjouspyyntöjä. Julkaisimme tähän liittyen kesällä 2017 selvityksen ”Markkinavuoropuhelu – Mitä se on ja miten siinä onnistutaan”.

Keväällä 2017 järjestimme yhdessä Helsingin kaupungin kanssa Ekotehokas terassi -kilpailun. Kilpailulla Helsinki haki uutta konseptia, jolla voidaan pidentää terassikautta pohjoisissa olosuhteissa ekologisuudesta tinkimättä. Kilpailu liittyi Ilmastokatu -hankkeeseen. Green Net Finland hoiti kilpailun koordinoinnin. Lue tästä lisää kilpailusta ja ketkä voittivat.

21.9.2017 järjestimme Finlandia-talolla seminaarin ”Kiinteistöjen energiatehokkuusinvestoinnit ja elinkaarikustannukset”.  Tilaisuus oli samalla TARVE-hankkeen päätöstilaisuus. Se kokosi Finlandia-talolle yli 70 asiantuntijaa keskustelemaan kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisesta. Tilaisuuden esitykset löytyvät Green Net Finlandin materiaalipankin Tapahtuma-aineistoista.

Valmistelimme vuoden aikana myös uusia kehityshankkeita. Asumisen ja rakentamisen painopisteellä valmistelimme uusiutuvan energian yhteisöenergiaprojekteihin liittyvän ”Co2mmunity – Co-producing and co-financing renewable energy community projects” -kehitysprojektin, jolle voitimme keväällä 2017 rahoituksen EU:n INTERREG Baltic Sea Region -ohjelmasta. Hanke käynnistyi sopimusneuvottelujen jälkeen loppuvuodesta 2017. Green Net Finland edistää hankkeessa aurinkosähköprojektien syntyä Helsingissä ja perustaa uusituvan energian sidosryhmän (Renewable energy cooperative partnerships RENCOP), jonka tarkoituksena on toimia katalyyttina ja tukena aurinkosähkön CE-projekteille.

Vuoden lopussa jätimme myös jäsenistömme kanssa valmistellun, rakennusten hukkalämpökuormien parempaan hyödyntämiseen tähtäävän kehityshankkeen ideapaperin Euroopan aluekehitysrahaston ideahakuun. Tulokset jatkoon pääsystä tulevat tammikuussa 2108 ja varsinainen, täysi hakemusvaihe päättyy 5.3.2018. Mikäli hanke voittaa rahoituksen, se käynnistyy syksyllä 2018.