Oletko koskaan miettinyt, miten kehityshankkeita valmistellaan? Mepä kerromme.

Tiesitkö, että esimerkiksi EU rahoittaa monenlaisia hankkeita ja ohjelmia, jotka perustuvat jäsenvaltioiden yhdessä asettamiin poliittisiin tavoitteisiin? Rahoitusta voivat hankkeesta ja rahoitusohjelmasta riippuen hakea yritykset, oppilaitokset, erilaiset järjestöt, tutkimuslaitokset, kunnat, seutukunnat ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt.

Mutta tiedätkö, miten sinun kehitystarpeestasi muodostetaan korkeassa kilpailussa menestyvä kehityshanke?

  1. Kaikki lähtee todellisesta kehitystarpeestasi

Menestyvä kehityshanke lähtee todellisesta kehitystarpeesta. Sillä, että huomaat rahoitushaun ja lähdet sen pohjalta keksimään hanketta ei ole yleensä kovin suuria edellytyksiä menestyä kilpailluissa rahoitushauissa. Mutta jos sinulla on asia, jota muutenkin veisit organisaatiossasi eteenpäin, on erittäin järkevää etsiä siihen lisäpotkua kansainvälisestä yhteistyöstä ja -rahoituskanavista.

EU.n rahoitusta on järkevää hyödyntää, kun haluat mukaan laajempiin eurooppalaisiin verkostoihin rakentamaan arvoketjuja, ja kun tarvitset myös muiden huippuosaamista omaan käyttöösi. Kansainvälisestä yhteistyöstä tulee aina tulla lisäarvoa. Muista myös, että jos kehitystarve on kovin pikainen ja pieni, ei ehkä kannata lähteä rakentamaan siihen isoa kansainvälistä kokonaisuutta – EU-hankkeet tyypillisesti kestävät n. 3 vuotta ja ovat kokonaisuudessaan noin 3-5 miljoonan euron kokoisia.

Hankeidean pitää perustua hakijan omiin tavoitteisiin ja tarpeisiin, joilla on kansainvälinen ulottuvuus. Toteutuessaan hankkeella on eurooppalaista lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Se lisää hyvinvointia Euroopassa ja edistää kilpailukykyämme

2. Valitse kumppanisi huolella

Lähes kaikkien kansainvälisten rahoituskanavien lähtökohtana on useamman maan välinen yhteistyö. Kuten jo mainittu, kansainvälisestä yhteistyöstä tulee tulla lisäarvoa.

Konsortiolla, eli sillä kenen kanssa hanketta lähdet tekemään on iso merkitys. Erityisesti koordinaattorin (eli kehityshankkeen päähakijan) rooli on tärkeä. Koordinaattorilla olisi hyvä olla referenssejä kehityshankkeista – ne toimivat eräänlaisena näyttötutkintona kehityshankemaailmasta. Ensikertalaisetkin voivat toki onnistua, mutta yleensä konsortiossa on hyvä olla ainakin joitakuita jotka ovat tehneet hankkeita aiemminkin.

Käytä tuttujasi, kysele tunteeko kukaan hyviä yhteistyöorganisaatiotahoja. Yleensä myös rahoitusohjelmilla on omia partnerihakukanavia.

Hankkeet kestävät monta vuotta, joten on mukava toimia sellaisten yhteistyökumppanien kanssa, joihin luottaa ja joiden kanssa yhteistyö sujuu. Kysy partneriehdokkaiden aiempaa kokemusta hankkeista.

Onnistuneessa konsortiossa partnerien osaamisprofiilit täydentävät toisiaan ja yhteistyö tuottaa selkeää lisäarvoa. Konsortion tulee vakuuttaa rahoittajat siitä, että pystyvät saavuttamaan hankkeelle lupaamansa tulokset.

3. Hankehakemus valmistellaan huolella

Aloita lukemalla erittäin tarkkaan rahoitushaun ohjeet. Niissä kerrotaan tarkasti, millaisia hankkeita etsitään. Älä sivuuta yhtään kohtaa, vaan pidä huolta että vastaat kaikkiin rahoittajan odotuksiin. Hakemuksesi arvioijat pisteyttävät hakemukset kriteerien pohjalta. Hakemuksen on vastattava kaikkiin kriteereihin. Aukot pudottavat jatkosta.

Kirjoita hakemuksessa ymmärrettävää selkokieltä – hakemuksen arvioijat lukevat hurjan määrän hakemuksia eivätkä välttämättä ole juuri sinun hakemuksesi avainasiantuntijoita. Käytä taulukoita, kuvaajia ja muita selkeyttäjiä, jotka helpottavat arvioitsijoiden työtä ja ymmärrystä. EU-hauissa tarjoa koko Euroopalle kiinnostavia kasvupolkuja (mieti monistettavuutta muuallakin kuin omalla alueellasi) – eli mikä on visiosi, että tästä tulee koko Eurooppaa hyödyttävää uutta liiketoimintaa. Ja muista panostaa alun tiivistelmään sillä arvioija luo mielikuvansa hankkeesta sen pohjalta.

Tuo hakemuksessasi selvästi esille miten hanke edistää valitun tulostavoitteen saavuttamista. Määrittele ja tuo selkeästi esille hankkeen (todennettu) tarve, kohderyhmä(t) ja tulosten hyödyntäjät. Kansainvälisissä hankkeissa perustele huolella miksi ylikansallinen yhteistyö on tarpeen hankkeen toteuttamiseksi.

Varmista että hanke tuo jotain uutta verrattuna aiemmin rahoitettuihin hankkeisiin (jo rahoitettuja hankkeita löytyy yleensä rahoitusohjelman verkkosivuilta). Varmista ja tuo selkeästi esille tavoiteltujen tulosten ja ehdotettujen toimien välinen johdonmukaisuus ja realistisuus.

Kerro mahdollisimman konkreettisesti, mitä aiotte tehdä. Jonkin verran kannattaa perustella myös itse aiheen tärkeyttä, mutta keskity kuitenkin eniten toimintaan ja konkreettisiin tavoitteisiin. Jos kuvailet hankkeen aiheeseen liittyviä ongelmia, kerro, aiotteko hankkeessa tehdä jotakin niiden ratkaisemiseksi. Mitä? Nämä konkreettiset asiat voit sitten liittää korkeampiin tavoitteisiin. Vastaa hakemuksessa oleviin kysymyksiin, pysy aiheessa ja kerro asiat tiiviisti. Kerro, kuka hankkeesta hyötyy ja miten hankkeesi hyödyttää myös muita kuin omaa organisaatiotasi. Mitä uutta hanke tuottaa? Mitä ovat asiat, joita ei ilman sitä syntyisi?

Tämä saattaa kuulostaa vaikealta ja monimutkaiselta, mutta tässä vaiheessa on tärkeää olla tarkka. Rahoittaja ostaa sinulta hankehakemuksesi mukaisen projektin ja rahoituspäätöksen saatuasi hakemusta luetaan tarkkaan. Sinun tulee oikeasti toteuttaa hakemuksessasi lupaamasi asiat. Älä siis lupaa kuuta taivaalta, jos et sitä pysty toteuttamaan.

Jos et ole ennen rakentanut hankkeita, niin voi olla järkevää käyttää ulkopuolista, aiheeseen erikoistunutta organisaatiota apuna.

Hankehakemuksessa esitetty projektisuunnitelma toimii koko hankkeen elinkaaren ajan kaiken tekemisen ohjenuorana. Ole huolellinen sen valmistelussa. Muista, että aiheeseen perehtyneitä asiantuntijoita on olemassa. Heitä kannattaa hyödyntää, jos omat taidot yhtään epäilyttävät.

4. Hakemus tulee jättää ajoissa

Rahoitushauissa ilmoitetaan päivämäärä ja yleensä kellonaika johon mennessä hankehakemus tulee jättää käsittelyyn. Tämä kellonaika on ehdoton, eikä siitä jousteta. Yleensä hakemukset jätetään sähköisen järjestelmän kautta, jotka tyypillisesti ruuhkautuvat määräajan lähestyessä. Jos vain pystyt, jätä hakemus vähintään päivää ennen haun sulkeutumista. Näin vältät pahimmat ruuhkatunnit ja järjestelmien kaatumiset.

Ole huolellinen, että toimitat kaikki hakemuksessa vaaditut liitteet ja että hakemus on huolella valmisteltu. Kirjoitusvirheet ärsyttävät arvioijia turhaan – he lukevat tuhansia sivuja hankehakemuksia, joten et halua aiheuttaa heille yhtään turhaa lisävaivaa.

5. Muista pysyvyys hankkeen jälkeen

Kehityshankkeet nähdään uuden ja pysyvän (liike)toiminnan kiihdyttäjänä. Paras hanke on siis sellainen, joka generoi sellaista (liike)toimintaa, joka jatkuu myös hankkeen päättymisajan jälkeen. Muista miettiä jo valmisteluvaiheessa miten pysyvyydelle luodaan edellytyksiä. Tämä on yksi hanketoiminnan tärkeimpiä osuuksia.

Hankkeen lopputulos ei saa olla selvitysraportti pöytälaatikkoon. Keskity hankkeen toteutusaikana löytämään tapoja juurruttaa toimintaa pysyväksi käytännöksi.

Green Net Finland on kehityshankkeiden asiantuntijaorganisaatio

Green Net Finland tarjoaa asiantuntijapalveluna koko kehityshankkeen elinkaaren kattavia asiantuntijapalveluita, kuten rahoitusinstrumentin tunnistamista, hankkeistamista, hakemuksen valmistelua ja sparrausta. Olemme erikoistuneet cleantech-alan rahoitushakuihin ja hakemuksiin.

Hankepalveluihimme kuuluu mm:

Rahoitusinstrumentin tunnistaminen: mistä sinun kehitystoiminnallesi voisi hakea rahoitusta?

Hankehakemuksen valmistelupalvelut: Autamme sinua hakemuksesi laadinnassa. Luemme hakemuksesi arvioitsijan silmin ja sparraamme sinulle voittajahakemuksen.

Meillä on:

  • 50 toteutettua cleantech-alan hanketta
  • 30 miljoonan euron hankeportfolio
  • 15 vuoden kokemus kehityshankkeista
  • Merkittävän korkea hankevalmistelun läpimenoprosentti (60 %)

Kehityshankemaailma antaa hyvää vipuvartta osaamisen kehittämiseen. Oletko miettinyt miten sinun liiketoimintasi voisi rahoituksesta hyötyä?

 

Suvi Häkämies

Toiminnanjohtaja

Green Net Finland ry