ERKKI – Energiatehokkuuden optimointi haasteellisissa julkisissa kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöissä -hankkeen  päätavoitteena on uusia innovatiivisia, teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja yhteiskehittäen tehostaa haasteellisten julkisten kiinteistöjen energiatehokkuutta ja sen myötä kasvattaa ratkaisuja kehittävien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia.

Useissa kaupungeissa merkittävä osa kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöistä, kuten jäähallit, uimahallit ja maauimalat sekä erilaiset kulttuurikiinteistöt, on jo iäkkäitä ja usein myös ei-energiatehokkaita kohteita. Poiketen uudemmista rakennuksista, vanhemmissa julkisissa rakennuksissa tulevat usein vastaan myös suojelumääräykset, mitkä vaikuttavat mm. siihen, että rakenteisiin ei ole helppoa tehdä muutoksia. Näitä kiinteistöjä ja rakennuksia kutsumme tässä hankkeessa haasteellisiksi kohteiksi. Juuri tämän tyyppisissä kohteissa kuitenkin voidaan saavuttaa hyvinkin merkittäviä energiakulutuksen säästöjä uusilla älyratkaisuilla.

Tällaisia ratkaisuja tuottavien yritysten näkökulmasta haasteena on ollut erityisesti vuoropuhelun puute hankintayksiköiden kanssa. Yrityksillä ei ole myöskään kaikkea tarvittavaa tietoa tällaisten kohteiden erityispiirteistä sekä kohteiden omistajien toimintaympäristöistä. Yrityksillä on ollut vaikeuksia kehittää tuotteitaan tällaisiin kohteisiin suoraan istuviksi myös siksi, että niihin harvemmin soveltuu mitkään aiemmin, esimerkiksi asuinkiinteistöihin kehitetyt ratkaisut, eikä kokeilualustatoimintaa uusille ratkaisuille ole ollut saatavilla. Perinteisten teknisten ratkaisujen sijasta yritysten tuotekehitystä uuden markkinapotentiaalin saavuttamiseksi olisikin kehitettävä erityisesti digitaaliseen suuntaan, missä mukaan tulee myös uudenlaiset IoT ratkaisut, tekoälyn parempi hyödyntäminen ja datan käytön ja keräämisen uudet menetelmät. Muun muassa näihin tarpeisiin ERKKI-hanke pyrkii vastaamaan monitoimijaisesti yhteiskehittäen, kokeillen ja alan ekosysteemitoimintaa vahvistaen.

HANKKEEN OSATOTEUTTAJAT: Green Net Finland ja Forum Virium Helsinki

HANKKEEN KESTO: 1.3.2024-31.8.2026

HANKKEEN  KOKONAISBUDJETTI: 456 000 € josta GNF:n osuus on 155 000€

LISÄTIEDOT: Projektipäällikkö Ilkka Aaltio, ilkka.aaltio(at)gnf.fi

Lue hankkeesta lisää myös FORUM VIRIUMIN sivuilta https://forumvirium.fi/projektit/erkki/