Selvityshanke kiertotalouspohjaisten lämpövarastojen ja energiasuunnitelmien kansainvälisille ja kansallisille kehittämistoimille – ESILÄMPÖ-hanke selvittää yhteistyön pohjan ja valmistelee kaksi innovatiivista vihreää siirtymää ja kiertotaloutta edistävää kehityshankehakemusta Uudenmaan toimijoille.

Ensimmäinen niistä keskittyy kiertotalouden ja vihreän siirtymän ylimaakunnalliseen yhteistyöhön ja jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämistapojen kehittämiseen.

Toinen luo kansainvälistä yhteistyötä ja tähtää energiatalouden suunnitelmalliseen edistämiseen Uudenmaan kuntia ja toimijoita osallistaen.

HANKKEEN TOTEUTTAJA: Green Net Finland

HANKKEEN TOTEUTUSAIKATAULU: 1.5. – 30.11.2024

HANKKEEN KOKONAISBUDJETTI: 29 680€

Hanketta osarahoitetaan Uudenmaan liiton kautta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahalla.