StartSun – Start-ups for Solar Energy Communities-hankkeen tarkoituksena on kehittää aurinkosähköyhteisöjä Itämeren alueella.

StartSun-hanke vastaa energiayhteisöjen perustamisen käynnistyshaasteeseen keräämällä ja julkaisemalla tarvittavaa tietoa sekä  jakamalla tietoa ja kokemuksia projektin toteuttajamaiden välillä.

Hankkeessa toteutetaan aurinkosähköpilotointteja Itämeren ympäristössä. Tavoitteena on paikallisesti saatavilla olevien resurssien hyödyntäminen sekä suuremman energiaomavaraisuuden edistäminen sähköalalla.  Yhteisöenergia voi myös edistää työpaikkojen syntymistä yhteisöissä.

Itämeren alueen maat ovat panneet sähkömarkkinadirektiivin ja uusiutuvan energian direktiivin täytäntöön ja tulkinneet niitä eri tavoin.

Hankkeen tavoitteena on energiayhteisön käynnistämisen helpottamiseksi luoda start-up-tietopaketti. Tavoitteena on lisäksi toteuttaa hankkeen toteuttajamaissa aurinkosähköyhteisöjä. Näiden yhteisöjen kehittämisessä sekä toteuttamisessa hyväksi havaitut toimenpiteet halutaan tuoda osaksi tulevia energiayhteisöjä.

Hankkeessa vaihdetaan kokemustietoa eri pilottikohteiden ja osatoteuttajien kesken, jotta energiayhteisöjen perustaminen helpottuisi ja nopeutuisi Itämeren alueella.

Hankkeesta lisätietoa osoitteessa https://interreg-baltic.eu/project/startsun/

Osatoteuttajat: County Administrative Board of Östergötland LP (SE) Lead Partner, Society ”Zemgale Regional Energy Agency” (ZREA) (LV), Estonian University of Life Sciences (EE), Uppsala University (SE), Green Net Finland (FIN), Society ”Green Liberty” (LV), Tartu Regional Energy Agency (EE), Åtvidaberg municipality (SE), Jelgava City municipal institution ”Central Administration” (LV), Jekabpils County Council (LV), University of Tartu (EE), Co-operative Seto Aiad (EE), Kalevipoja Koda Foundation (EE)

Rahoitus: Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region-ohjelman osarahoittama. Kokonaisbudjetti n.3,2 M€, josta GNF:n osuus 240 000 €

Toteutusaika: 11/2023 – 10/2026