Tämän blogikirjoituksen inspiraationa oli Cool4City – ja Cata3Pult -hankkeisiin liittyvä tutustumisvierailu HSY:n Ämmässuolla 11.5.2022 (ks. kuva 1). Green Net Finlandin isoin työ Cool4City -hankkeessa on kuvata pääkaupunkiseudun ja HSY:n toiminta-alueen kunnallista yhdyskuntajätehuoltoa. HSY:n yhtenä tehtävänä Cool4City -hankkeessa on pilotoida Vantaan Energian jätevoimalan kuonasta tehtävien betonipalikoiden valmistusta.

Kuva 1. Näkymiä vierailusta HSY Ämmässuolla 11.5.2022

 

Mikä on HSY:n Ämmässuo ja mikä on Vantaan Energian jätevoimala?

HSY:n Ämmässuo on pääkaupunkiseudulla sijaitseva ekoteollisuuskeskus (lisätietoa HSY:ltä löytyy minun aiemmasta blogista), jonka toimintoihin kuuluvat: jätevoimalan tuhkan ja kuonan käsittely ja hyötykäyttö, biojätteen käsittely biokaasuksi ja kompostiksi, kaatopaikkakaasun keräys ja hyödyntäminen, pilaantuneiden maiden käsittely, erilaisten jätekuormien lajittelu ja materiaalien toimittaminen uusiokäyttöön. Kuvassa 2 alla on esitetty Ämmässuolla vastaanotetut jätemäärät käsittelyn/vastaanottopaikan mukaan vuosina 2015 – 2019.

Vantaan Energian jätevoimala on suurin Suomessa, käsitellen noin 1,4 miljoonan ihmisen yhdyskuntasekajätettä, noin 370 000 tonnia vuosittain. Jätteen energiana hyödyntämisessä syntyy kaukolämpöä Vantaan kiinteistöille sekä sähköä kantaverkon kautta laajemmin. Polton sivutuotteena tai jätteenä muodostuu kattilan pohjakuonaa, savukaasunpuhdistuksen sivutuotteita ja talteen otettua lentotuhkaa, jota siirretään Vantaalta Espoon Ämmäsuolle HSY:n käsiteltäväksi. Pohjakuonan vastaanoton määrä vaihtelee hieman vuosittain, ollen keskimäärin noin 70 000 tonnia (kuva 2). Tämä muodostaa noin puolet kaikesta kierrätettävästä jätteestä, jota HSY vastaanottaa Ämmässuolla. Lentotuhkaa syntyy noin 4 000 tonnia vuodessa.

Kuva 2. HSY:n Ämmässuolla vastaanotetut jätemäärät käsittelyn/vastaanottopaikan mukaan 2015 – 2019; [tonneja]; Lähde: HSY_jätehuollon_vuositilasto_2019.

Betonipalikoita pohjakuonasta

Oli kiva nähdä käytössä Cool4City -hankkeen HSY:n pilotin tulokset – betonipalikat (kuva 4), joiden valmistukseen on käytetty Vantaan Energian jätevoimalasta peräisin olevaa pohjakuonaa. Eri seosreseptejä betonielementtien valmistamiseksi on kokeiltu ja on saatu ymmärrystä siitä, mikä resepti toimii ja mikä ei. Jatkossa HSY testaa vastaavien palikoiden valmistusta omin voimin.

Kuten kuvasta 3 näkyy, palikat ovat legomuotoisia. Niistä on helppo rakentaa siirrettäviä seinämiä eri jätejakeiden erillään pitämiseen. HSY:n mukaan jokin yritys saisi tästä kehitettyä itselleen uutta liiketoimintaa. HSY toimii Cool4City -hankkeen pilotissa esimerkkinä ja testaajana.

Kuva 3. HSY Cool4City pilottipalikat Ämmässuolla, 11.5.2022

Lentotuhkan stabilointilaitos

HSY vastaanottaa Ämmässuolla loppusijoitettavaksi stabilointilaitokseen lentotuhkaa ja sidosainetta yhteensä noin 5 tonnia vuosittain (kuva 4).

Kuva 4. Ämmässuon vaarallisen jätteen kaatopaikalle stabiloitu jäte 2015-2019; tonneja

 

Ämmässuon stabilointilaitos (kuva 5) on otettu käyttöön v. 2014 – samana vuonna Vantaan Energian jätevoimalan kanssa. Ensimmäisen hallin arvioidaan täyttyvän kymmenessä vuodessa. Ennen sitä nykyisen hallin viereen rakennetaan uusi halli ja siirtohihna (näkyy kuvan 5 vasemmalla puolella – turkoosin värinen putki rappujen oikealla puolella) siirtyy nykyisestä uuteen halliin. Stabiloitava aines siirretään halliin kerran viikossa.

Kuva 5. Ämmässuon stabilointilaitoksella vierailu 11.5.2022.

Vierailun aikana syntyi tunne, että jätepolton sivutuotteet – myös vaaralliset – hoidetaan kunnolla Vantaan Energian ja HSY:n yhteistyöllä. Ennen tätä vierailua Ämmässuolla olen käynyt muutaman kerran tutustumassa Vantaan jätevoimalaan ja sieltäkin jäi hyvä tunne. Nyt sekajätteen koko käsittelyketju hahmottui alusta loppuun. Kuvaan 6 olen pyrkinyt visualisoimaan ko. ketjua.

Kuva 6. Vantaan Energian jätevoimala – HSY -ketju.

Tällä kertaa kiitos kuuluu HSY:lle hyvästä työstä ja mielenkiintoisesta esittelystä!

Vielä loppuun hauskoja kuvia, joita nappasin HSY:n toimiston seinältä:

Kirjoittaja: Evilina Lutfi | GNF

Disclaimer: Täällä esitetyt mielipiteet ovat henkilökohtaisia.

Tutustumisvierailuja ja tämä blogi ovat osa Cata3Pult- ja Cool4City -hankkeita