Green Net Finland, Lappeenrannan kaupunki ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY järjestivät kaksipäiväisen vierailun ohjelman 11. ja 12.5.2022. Ensimmäisenä päivänä tutustuimme Espoossa sijaitsevaan Ämmässuon Ekomo -jätekeskukseen sekä Ruskesannan sorttiasemaan. Toisen päivän ohjelmassa oli vierailu Etelä-Karjalan Jätehuollon (EKJH) Kukkuroinmäki jätekeskuksessa ja sen yhteydessä toimivassa Hyödyksi (pääkaupunkiseudulla “sortti”) -asemalla, osallistuminen seminaariin Eloa ja energiaa biojätteistä sekä ulkotapahtumaan yhteisöpuutarhassa Lappeenrannassa. Kahden päivän yhteisenä teemana oli kotitalous-/yhdyskuntabiojätteen erilliskeräys kunnallisena palveluna sekä sen jalostaminen biokaasuksi, kompostointimullaksi ja sivutuotteiden hyödyntäminen lannoitteina. Kahden päivän aikana kertyi paljon uutta ymmärrystä.

Perustietoa tutustumiskohteina olevista jätelaitoksista – HSY ja EKJH

Jotta Suomen kunnallisen jätehuoltoon perehtymätön lukija saisi kokonaiskuvan vierailun kohteista, kuvaan 1 alla olen visualisoinut HSY:n ja EKJH:n yleistietoja ja eroja.

Kuva 1. Perustietoa pääkaupunkiseudun HSY:n ja Etelä-Karjalan EKJH:n kunnallisista jätelaitoksista.

 

Kyseessä on kaksi mittakaavaltaan erilaista jätelaitosta. Operointialueen laajuus sekä asukkaiden/kiinteistöjen tiheys vaikuttavat siihen, miten kukin laitos järjestää toimintaansa tehokkaalla tavalla. Esimerkiksi EKJH:n noin 150 kilometriä läpimitaltaan oleva operointialue, jossa on yhteensä 127 000 asukasta, tuo omia haasteita järjestää jätekuljetukset tehokkaalla tavalla. HSY:n operointialueeseen kuuluva Helsingin keskusta taas tuo omia haasteita löytää tarpeeksi asianmukaista tilaa jäteastioiden sijoittelulle ja niiden poiskuljetukselle.

 

HSY:n Ämmässuon alue kokonaisuudessaan

Tutustumiskierros HSY:n toimintaan alkoi vierailusta Espoossa sijaitsevaan Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen Ekomoon. Alueen koko on vaikuttava – 200 hehtaaria! Alueen toimintoja näkyy kuvassa 2.  Alueen keskellä on noin 40 metriä korkea maisemoitu kukkula, jonka alla on suljettu kaatopaikka.

 

Kuva 2. HSY:n Ämmässuon Ekomon kartta ja toimintojen kokonaisuus.

 

Kiertelimme koko alueetta (ks. kuva 3).

 

Kuva 3. Vierailu HSY:n Ämmäsuolla 11.5.2022.

 

Ohjelmassa Ämmässuolla oli myös tutustuminen kompostointi- ja biokaasulaitoksen toimintaan. Kuvassa 4 on vierailulla otettu kuva. HSY käsitteli vuonna 2020 biojätettä yhteensä noin 54 800 t, josta kotitalouksien erilliskerättyä biojätettä oli noin 44 000 t. Biokaasua syntyy noin 6 milj. m3, mikä vastaa noin 30 GWh energiaa. Biokaasusta tuotetaan sähköä ja lämpöä.

 

Kuva 4. HSY:n biojätteen käsittelyn kaavio.

Ämmässuon tutustumiskierroksessa pääsimme myös käymään stabilointilaitoksella, jossa käsitellään Vantaan Energian jätevoimalasta peräisin olevaa palamistuotteitta. Osana Cool4City-hanketta on HSY:n pilotti, jossa jätekuonaa hyödynnetään betonipalikoiden valmistuksessa, joita taas käytetään Ämmässuon rakenteissa (palikoita näkyy kuvassa 5).

 

Kuva 5. Jätekuonasta valmistetut betonipalikat HSY Ämmässuolla.

 

Mielenkiintoinen ja odottamaton kohde HSY:n Ämmässuolla oli pörriäisbaari (kuva 6). Vanhenevat puunkappaleet toimivat pörriäisten hotelleina. Kesällä ”baarinpyörittäjänä” toimii yleishyödyllinen yhdistys. Ehdimme nähdä yhden pörriäisen, mutta emme ehtineet nähdä napata siitä kuvaa :).

 

Kuva 6. Pörriäisbaari HSY:n Ämmässuolla.

Espoon Ämmässuolta siirryimme Vantaan Ruskeasannalle, jossa tutustuimme HSY:n Sortti-asemaan (ks. kuva 7). Osalle meistä tämä asema on entisestään tuttu ja käytämme sitä mielellämme 😊.

Kuva 7. Näkymiä vierailusta HSY Ruskesanta Sortti-asemalla 11.5.2022

 

Muovin lajittelu ei ole helppoa…

Jo aiemmin oli huomattu, että muovin erilliskeräys on vaikeata ja tähän havahduttiin myös tutustumiskäynnillä Sortilla! Vaikka HSY tekee parhaansa ohjeiden suhteen (kuva 8), niin silti iso pressu meni muovilavalle meidän paikalla ollessa. Ohjeistustauluja on tehty selkeästi, niitä helppoa ymmärtää. Hyvää työtä HSY!

 

 

Kuva 8. Muovi -keräyslava HSY:n Ruskeasanta Sortti-asemalla.

 

HSY:n Sortti-asemilla on ollut tekstiilin erilliskeräys vuodesta 2019 alkaen. Keräyspiste näkyy kuvassa 9.

 

Kuva 9. Tekstiilin erilliskeräyspiste HSY:n Ruskeasannan Sortti-asemalla.

Tutustuminen EKJH:n toimntaan Kukkoroinmäellä 12.5.2021

Ohjelmamme Lappeenrannassa alkoi aamulla, kun matkakoordinaattorina Terhi Jantunen Lappeenrannan kaupungilta oli GNF porukkaa vastassa rautatieasemalla, josta suuntasimme Konnunsuolle. Matka taittui mukavasti sähköautolla ja Kukkuroinmäen keskuksessa olivat odottamassa meitä EKJH:n mahtavat ihmiset – Mika, Vesa ja Mari. Kuulimme esityksen EKJH:n toiminnasta toimistolla, jonka jälkeen kävelimme Hyödyksi-asemalle. (Kuva 10).

Kuva 10. Tapaaminen Lappeenrannan juna-asemalla, keskusteluja EKJH:n toimistolla ja tutustumine Hyödyksi -asemaan Kukkuroinmäellä.

 

Vierailulla EKJH:n Hyödyksi-asemalla kiinnitin huomiota siihen, että esimerkiksi styrox osana muovia EKJH:lla kuuluu energiajätelavalle, mutta HSY:n Ruskesanta Sortti-asemalla ohjeistetaan, ettei sitä saa laittaa muovilavalle (kuva. 11 alla).

Kuva 11. Muovi-merkintöjä HSY Ruskeasanta Sortti-asemalla vs. EKJH Kukkuroinmäki Hyödyksi -asemalla (kuvat: HSY – 11.5.2022 ja EKJH – 12.5.2022).

EKJH:n Hyödyksi -asemalta siirryimme samalla alueella sijaitsevalle biokaasulaitokselle. EKHJ:n biojätteen erilliskeräyksestä sekä biokaasulaitoksesta olen inspiroitunut kirjoittamaan erillisen blogin (ks. Blogi #2).

Siirryimme Konnunsuolta Lappeenrannan keskustaan seminaariin. Oli paljon mielenkiintoista mm. kompostointiin liittyvää tietoa. Meistä kiinnostava tieto oli se, että kunnallinen kompostitarkastaja voi tulla käymään ja tutkimaan asukkaan kompostointitilannetta, mutta hän ei rankaise ketään mistään vaan voi antaa hyödyllisiä vinkkejä kompostointiin.

Seminaarilta olemme siirtyneet Yhteisöpuutarha -ulkotapahtumaan (kuva 12). Yhteisöpuutarha Lappeenrannassa sijaitsee keskellä kaupunkia. Viime kesällä sitä hoidettiin kahdenkymmenen henkilön viikkovuoroilla. Tapahtumassa mm. viilasimme biojätepussin lehdistä taiton taitojamme. Keskustelimme Bokashi-kompostoinnista sekä yrttien kasvatuksesta hyödyntäen superimukykyistä polymeeriä/SAPia. Olemme saaneet tapahtumasta kiinnostavaa puutarhan hoitoon liittyvää lukemista.  Tapahtumasta GNF-tiiminä suuntasimme rautatieasemalle ja kotimatkalle…

 

Kuva 12. Näkymiä yhteisöpuutarha -tapahtumasta Lappeenrannassa 12.5.2022.

Oli antoisat päivät! Kiitämme tästä lämpimästi ystävällisiä ihmisiä HSY:ltä ja Etelä-Karjalasta/Lappeenrannasta, jotka tekevät paljon hyvää työtä hyvässä yhteistyöhengessä!

 

Kirjoittaja: Evilina Lutfi | Green Net Finland

Tutustumisvierailut ja tämä blogi ovat osa Cata3Pult- ja Cool4City -hankkeita