GNF:lle myönnettiin European Cluster Management Excellence – BRONZE label!

Green Net Finland on vastuullisen ympäristöliiketoiminnan klusteri. Viime vuonna GNF hyväksyttiin European Cluster Collaboration Platformiin rekisteröidyksi klusteriksi. ECCP on portaali, jossa on mukana monia eri alojen klustereita EU-maista.

EU:n klustereiden toiminnan laadukkuutta ja vaikuttavuutta valvoo European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), joka toimii Saksalaisen VDI/VDE Innovation+Technik-organisaation yhteydessä. Olemme kuluneen kesän aikana osallistuneet kansainväliseen benchmarking-analyysiin, jossa ESCAn asiantuntija on kriittisesti analysoinut klusteriamme, sen johtamiseta ja toimintaa. Benchmarkingissa GNF täytti Cluster Management Excellence Label -vaatimukset ja sai sen johdosta tunnustuksen ”Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for Cluster Excellence”.

Lyhyesti tämä tarkoittaa sitä, että GNF täyttää klusterinhallinnan huippuosaamisen kelpoisuusvaatimukset ja sen laatutaso on korkea.

Bronze labelin saavuttamiseksi European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA:n) asiantuntija on analysoinut GNF:n bronze label- hakemuksen ja ESCA on arvioinnin perusteella päättänyt myöntää sertifikaatin.

Bronze label antaa GNF:lle entistä paremmat yhteistyön ja laadukkaan toiminnan lähtökohdat ja se myös edistää kansainvälistä ja EU-klusteriyhteistyötä.

Lisätietoa ECEI Bronze labelista löytyy linkin takaa