Yhteiskehittäminen liittyy uudisrakentamisalueeseen Ainola Järvenpäässä. Tulevassa 3.10.2023 viiteryhmän kokouksessa jatketaan keskustelua siitä mihin ryhmä jäi ensimmäisessä kokouksessa 4.4.2023 käydyissä keskusteluissa (lue uutinen aiheesta). Aalto yliopisto esitteli silloin alustavia vaihtoehtoja tutkittavista teemoista, jotka ovat kaukolämmön kulutusjousto uudiskerrostalossa, rakennus- tai aluetason lämpövaraston hyödyntäminen kaukolämmön huipputehontarpeen vähentämiseksi ja jätelämmön hyödyntäminen rakennustasolla tai alueellisessa matalalämpötilaverkossa. Tuloksena saataisiin teho- ja energiantarpeet sekä energiavirrat rakennustasolla, energiakustannukset, elinkaarikustannukset ja energiankäytöstä johtuvat CO2-päästöt.

Ainolan alueelta on alustavasti valikoitumassa tarkastelukohteeksi yksi taloyhtiö. Tämän taloyhtiön lämpöjärjestelmäksi on rakennuttajan toimesta jo tehty kaukolämpösopimus Keski-Uusimaa Vantaan Energian kanssa ja tämän rinnalle suunniteltu huoneistokohtainen ilmanvaihto sekä taloyhtiön käyttämää sähköä tuottamaan katolle asennettava aurinkosähköjärjestelmä. Rakennuttajan kanssa pyritään järjestämään erillisiä kokouksia, joissa käsitellään simuloitavia ratkaisuja.

Viiteryhmän kokouksessa mietittiin mahdollisia tapoja laskea taloyhtiön energiakustannuksia ja keskusteltiin Aalto-yliopiston esittämien vaihtoehtojen pohjalta mahdollisista vaihtoehdoista, joita voidaan lähteä tarkemmin tutkimaan. Esitetyistä vaihtoehdoista tarkemman tarkastelun kohteeksi päätyi tässä vaiheessa kaukolämmön paluuveden lämmöntalteenotto. Kokouksessa todettiin, että jos paluuvirtaus jäähtyy, tämä olisi hyvä tekniikka, joka lisäisi koko järjestelmän hyötysuhdetta.  

Hankekuvaus

BLOCKCC-hankkeessa tarkastellaan alueellisen tason lämmitysratkaisuja. BLOCKCC-hankkeessa kokoontuu kaksi eri viiteryhmää (A ja B), jotka toimivat yhteiskehittämisen foorumina. Hankkeessa on kaksi tarkastelukohdetta: uudiskohdealue Järvenpään Ainolassa (käsitellään viiteryhmässä A, Green Net Finland koordinoi) sekä jo rakennettu alue Helsingin Käpylässä (käsitellään viiteryhmässä B, Metropolia AMK koordinoi). Kohteiden tarkastelu toteutetaan simuloinneilla, joista vasta Aalto-yliopisto.

Tavoitteena on simulointien sekä yhteiskehittämisen avulla tuottaa muihin relevantteihin kohteisiin monistettavia energiakonsepteja. Hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaista tapaa edesauttaa alueellista energiayhteistyötä kaukolämmön tuotantotapojen kehittämiseksi ja löytää nopealla aikavälillä energiasiirtymää nopeuttavia innovatiivisia ratkaisuja energian tuottajien sekä muita energiapalveluita tarjoavien yritysten ja asiakkaiden välille.

Hankkeessa  tullaan järjestämään viiteryhmän kokouksia noin puolen vuoden välein, yhteensä kuusi kertaa hankkeen aikana (2023-2025). Viiteryhmään osallistuvilta organisaatioilta kerätään signaaleja ja toiveita simuloitaviin asioihin. Hankkeessa Aalto Yliopisto järjestää yhteensä kolme simulointikierrosta. 

 Hanke pyrkii ottamaan huomioon eri näkökulmia ja eri kohderyhmien intressejä. Mikäli haluat mukaan viiteryhmän toimintaan tai haluat lisätietoa hankkeesta, tutustu hankkeen sivuihin osoitteessa https://gnf.fi/fi/gnf/blockcc/

Lisätietoa BLOCKCC-hankkeesta ja viiteryhmästä A:

Evilina Lutfi, 0504362661, evilina.lutfi(at)gnf.fi, LinkedIN