Vienninedistäminen

Green Net Finlandin vienninedistämisen kehitystoiminta vuonna 2017 on keskittynyt erityisesti Pietarin alueeseen, mutta uutena kohdemarkkinana rinnalle tuli Kazakstan.  

Pietarin alue on ollut Green Net Finlandin strategisena fokusalueena vienninedistämisessä jo vuodesta 2009 lähtien, kun aloimme silloin valmistella ensimmäistä Venäjään liittyvää kehityshankettamme. Tällä tiellä olemme jatkaneet ja vuonna 2017 GNF:lla on käynnissä jo neljäs hanke – CB2East – Central Baltic Cleantech Clusters Expanding to East. CB2East hanke on EU:n Interreg Central Baltic ohjelman rahoittama hanke.

CB2East -hankkeessa vahvistamme Keski-Baltian alueiden taloudellista kilpailukykyä luomalla liiketoiminta-orientoituja toisiaan täydentäviä metaklustereita olemassa olevien klustereiden välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa uudentyyppistä klusterien välistä yhteistyötä vientimarkkinoilla. Suomesta hankkeessa mukana kaksi klusteria – Green Net Finland ja Finnish Water Forum. Kolmas klusteri on Cleantech Latvia. Hankkeen teemoina ovat kestävä ekotehokkuus ja vesiosaaminen. Kohdemarkkinat ovat Luoteis-Venäjä ja Keski-Aasia. Hankkeen alussa partnerit ovat luoneet yhteisen brändin ja toimintamallin kohdemarkkinoille pääsyn tehostamiseen – Baltic Cleantech Alliancen.

Green Net Finland vastaa hankkeessa Luoteis-Venäjän/Pietarin alueen kohdemarkkinasta. Uutta markkinalähestymisen mallissa on paikallisen klusterin osallistaminen ja täydentävien arvoketjujen rakentaminen. Green Net Finland on Pietarin cleantech-klusterin perustajajäsen ja hallituksen jäsen.

Green Net Finlandin puheenjohtajuus Pietarin cleantech -klusterissa (kausi: 22.3.2016 – 10.4.2017) huipentui vuoden 2017 alussa, kun Venäjällä alkoi Ympäristövuosi. Green Net Finland on vetänyt Pietarin cleantech-klusterissa työtä, jonka tavoitteena on löytää yhteisymmärrystä paikallisten sidosryhmien kanssa siitä, että mistä ja millä mallilla löydetään pohjaa aidolle yhteistyölle.

Suomalaisille yrityksille ja muille sidosryhmille Suomessa Green Net Finland on tarjonnut CB2East -hankkeen puitteissa ”uunituoretta” markkinatietoa. Pk-yrityksille on tarjottu myös räätälöityä palvelua, jossa yrityksiä on autettu viilamaan omia markkinoillepääsyn strategioita. Karttunutta markkinaymmärrystä Green Net Finland on myös jatkuvasti kerännyt kirjalliseen markkinakatsaukseen, joka on julkaistu ja jaettu eteenpäin toiminnassa mukana olleille yrityksille. Toinen tämän hankkeen puitteessa toteutettu katsaus valmistuu vuodenvaihteen tienoilla. Markkinatietoa on myös tarjottu yrityksille tapahtumien muodossa, mm. 11.4.2017 Lappeenrannassa ja 10.11.2017 Vantaalla.

Green Net Finland markkinoi aktiivisesti ja jatkuvasti omien jäsenten ja muiden suomalaisten yritysten tarjontaa mm. Pietarin merkittävissä kansainvälisissä tapahtumissa. Vuonna 2017 Green Net Finland on osallistunut Itämeripäiviin 22.3.2017, Klusterikonferenssiin 11.5.2017, Innovaatiofoorumiin 22.9.2017 sekä Koko Venäjää koskevaan Strategiafoorumiin 24.10.2017.

Järjestimme myös vuonna 2017 kaksi kansainvälistä matchmakingiä Vantaalla – 21.2.2017 ja 29.5.2017.

Vuonna 2017 käynnistimme myös yhteistyön Pietarin Leontief Centren kanssa sekä WIRMA Lappeenranta Oy:n kanssa. Yhteisiä kehityshankkeita suunnitellaan ja valmistellaan.

Kesäkuussa 2017 Keski-Aasian toimintamme huipentui, kun osallistuimme Astanan maailmannäyttelyyn yhdessä kohdemarkkinasta kiinnostuneiden jäsenyritystemme ja muiden yhteistyökumppaniemme kanssa. Järjestimme maailmannäyttelyn Suomen paviljongin VIP-tilassa 13.6.2017 seminaarin ”Clean Enviroment and Energy efficient solutions” sekä matchmaking tilaisuuden. Tilaisuus järjestettiin yhdessä Finnish Water Forumin ja Helsinki Business Hubin kanssa. Tilaisuuteen osallistui 20 hengen delegaatio Suomesta sekä noin 50 paikallista yhteistyökumppania.

Olemme myös vuoden 2017 aikana kartoittaneet jäsenistömme kiinnostusta uusille vientimarkkinoille ja priorisoineet mm. Kiinan mahdolliseksi seuraavaksi kohdemarkkinaksi vienninedistämistoimillemme. Neuvottelemme uusista kehityshankkeista ja on mahdollista, että pystymme vuoden 2018 aikana aloittamaan toimintaa myös uusilla vientimarkkinoilla. Pysykää kuulolla!