Keskustelutilaisuus uuden kehityshankkeen sisällöstä – miten voimme parhaiten auttaa cleantech-yrityksiä kansainvälistymään? 19.9.2018 klo 13 Helsingissä.

MISSÄ: GNF:n toimisto, GE-talo, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki

Yritys, tule keskustelemaan siitä, millaiset tukitoimenpiteet auttaisivat sinun yritystäsi kansainvälistymään.

Taustaa:

Lokakuun puolivälissä aukeaa EU:n rahoitushaku, jossa Green Net Finlandin kaltaiset välittäjä-/klusteriorganisaatiot voivat hakea rahoitusta EU:n ulkopuolisten markkinoiden avaamiseen.

Rahoitusinstrumentissa rahoitetaan kehityshankkeita, joissa yrityksiä autetaan pääsemään uusille markkinoille – mm. kerätään markkinatietoa kohdemarkkinasta, tunnistetaan liiketoimintamahdollisuuksia ja avainkumppaneita, osallistutaan tärkeisiin tilaisuuksiin, tehdään markkinatutustumismatkoja, tuetaan markkinoillepääsystrategioiden kehittämisessä sekä koulutetaan yrityksiä esim. kieleen ja kulttuuriin liittyen.

Usea verkostomme yritys on toivonut meiltä apua Kiinan ja/tai Kaakkois-Aasian liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen. Olemme aloittaneet neuvottelut tällaisen hankekokonaisuuden valmistelusta syksyn rahoitushakuun.

Tähän liittyen kutsumme kaikki aiheesta kiinnostuneet hankevalmistelutilaisuuteen 19.9.2018 klo 13 tiloihimme Helsingin Vallilaan. Tilaisuudessa keskustelemme hankkeen painotuksista ja toivomuksista tukitoimenpiteille uuden kansainvälisen liiketoiminnan synnyttämiseksi. Yritysten ja muiden toimijoiden antamat kokemukset ja toivomukset tukipalveluille antavat arvokasta näkökulmaa tehokkaan ja hyödyllisen kehitystoiminnan valmistelemiseksi. 

Keskustemme tilaisuudessa mm:
– millaisista toimenpiteistä yritykset kokevat olevan eniten apua uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi kansainvälisillä markkinoilla
– millaisia maantieteellisiä painotuksia toimenpiteille tulisi olla (esim. mitkä maat kohdemarkkinana)
– mikä on kunkin toimijan tilanne Kiinan ja Kaakkois-Aasian markkinoiden suhteen
– miten saamme yhteiset verkostot hyötykäyttöön uuden kansainvälisen liiketoiminnan luomiseksi
– millaista lisäarvoa löydämme hankkeen kansainvälisestä konsortiosta (alustavasti Suomi – Viro – Ruotsi)
– jne. jne.

Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen täyttämällä ilmoittautumislomake osoitteessa: https://goo.gl/forms/8Dy7d7li61oDCC8p2 perjantaihin 7.9.2018 mennessä.

Tervetuloa keskustelemaan siitä, miten hanke voisi mahdollisimman hyvin auttaa sinun yritystäsi!

Lisätietoja: Suvi Häkämies, suvi.hakamies@gnf.fi, 050 3311 495