”Selvityshanke kiertotalouspohjaisten lämpövarastojen ja energiasuunnitelmien kansainvälisille ja kansallisille kehittämistoimille –ESILÄMPÖ” on alkanut 1.5.2024.

Hankkeessa on tavoitteena muodostaa pohja kansainväliselle energiasuunnitelmien kehittämisen uudelle yhteistyölle (Suomi-Latvia-Viro-Puola-Ruotsi).  Kansainväliseen yhteistyöhön tulee mukaan Uudenmaan alueen kunta, jolle tullaan tekemään energiasuunnitelma haettavassa hankkeessa.

Hankkeen toisena tavoitteena on luoda uutta laajaa valtakunnallista lämpöenergian varastoinnin ja kiertotalouden yhdistävää kehittämisyhteistyötä. Tavoitteena on saada Uudeltamaalta yhteistyöhön mukaan merkittäviä toimijoita, kuten kiertotalouden alan kuntayhtymä tai/ja kasvihuoneviljely-yritys.

Selvityshanketta osarahoitetaan Uudenmaan liiton kautta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahalla.