14.6.2024 Teksti: Kaisa Rapanen, Metropolia AMK


BLOCKCC – Energiakorttelit – alueelliset toimintamallit ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ”Block the Climate Change” -hankkeessa kehitetään alueellisia lämmitysenergiaratkaisuja yhteistyössä taloyhtiöiden, energia-alan yritysten ja paikallisten tahojen kanssa.

Hankkeessa on nyt julkaistu alueellisten energiaratkaisujen taustakartoitus, joka kokoaa yhteen aiheeseen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita, esimerkkejä toteutuneista järjestelmistä, tietojärjestelmiä ja opinnäytteitä.

Alueellisia energiaratkaisuja kehitettäessä keskitytään yksittäistä kiinteistöä laajempiin kokonaisuuksiin. Aiheeseen linkittyy mm. paikallinen energiantuotanto, joustavuus, ylijäämäenergioiden hyödyntäminen ja lämmön varastointi. BLOCKCC-hankkeessa ja kartoituksessa huomioidaan myös alueen asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen, yhteiskehittäminen ja yhteisölliset ratkaisut. Keskeistä on myös päästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen torjunta.

Kartoitus on pyritty pitämään tiiviinä ja jokaisen esimerkin kohdalla on linkki, jonka takaa löytyy lisää tietoa. Kartoitus on erittäin hyvä listaus selattavaksi kaikille, jotka suunnittelevat kehitys- tai tutkimustyötä alueellisten energiaratkaisujen parissa. Kartoituksessa listattujen kehityshankkeiden työn päälle voi rakentaa uusia innovaatioita ja kehitysideoita hyödyntäen aiempia tuloksia ja huomioiden jo löydetyt esteet. Uusien ratkaisujen kehittämisessä yhtenä ongelmana voi olla tiedon puute, joten siihen tämä kartoitus tarjoaa apua.

BLOCKCC-hankkeessa kartoitetaan myös pullonkauloja, jotka rajoittavat kestävien alueellisten energiaratkaisujen käyttöönottoa. Sen kartoitustyön tulokset julkaistaan keväällä 2025.

Lue koko kartoitus verkkosivuiltamme: Alueellisten energiaratkaisujen taustakartoitus

Lyhyesti BLOCKCC-hankkeesta:

BLOCKCC-hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaista tapaa edesauttaa alueellista energiayhteistyötä. Hankkeessa kehitetään alueellisia lämmitysenergiaratkaisuja ja -yhteisöjä taloyhtiöiden, energia-alan yritysten ja paikallisten yhteisöjen/yritysten kanssa. Käytännössä aitojen taloyhtiökohteiden tarkastelun pohjalta simuloidaan erilaisia lämmitysenergiaratkaisuja. Hankkeessa pyritään löytämään energiasiirtymää nopeuttavia innovatiivisia ratkaisuja energian tuottajien sekä muita energiapalveluita tarjoavien yritysten ja asiakkaiden välille. Hankkeen osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Alueellisten energiaratkaisujen taustakartoitus__BLOCKCC_hanke2024

BLOCKCC-hankkeessa tarkastellaan alueellisen tason lämmitysratkaisuja.

BLOCKCC-hankkeessa kokoontuu kaksi eri viiteryhmää (A ja B), jotka toimivat yhteiskehittämisen foorumina. Hankkeessa on kaksi tarkastelukohdetta: uudiskohdealue Järvenpään Ainolassa (käsitellään viiteryhmässä A, Green Net Finland koordinoi) sekä jo rakennettu alue Helsingin Käpylässä (käsitellään viiteryhmässä B, Metropolia AMK koordinoi). Kohteiden tarkastelu toteutetaan simuloinneilla, joista vasta Aalto-yliopisto.