Green Net Finland ja Finnish Water Forum vahvistavat yhteistyötään käynnistämällä kehityshankkeen, jossa rakennetaan uusi yhteistyömalli klusteriorganisaatioiden välille sekä kartoitetaan uusia vientimahdollisuuksia suomalaisille cleantech-alan yrityksille. Hankkeen kohdemarkkinat ovat Pietarin alue Venäjällä sekä Keski-Aasia, erityisesti Kazakstan ja Uzbekistan.

Hankkeen rahoitus varmistui, kun Euroopan Unionin INTERREG Central Baltic – ohjelma antoi sille positiivisen rahoituspäätöksen. Kehityshanke ”CB2East – Central Baltic Cleantech Clusters expanding to East of EU markets” keskittyy uuden klusterienvälisen yhteistyömallin rakentamiseen. Yhteistyön kautta etsitään uutta kansainvälistä liiketoimintaa suomalaisille cleantech-alan yrityksille. Hankkeen kohdemarkkinoiksi valittiin Pietarin alue Venäjällä sekä Keski-Aasia (Kazakstan ja Uzbekistan), sillä molemmilla markkinoilla on todettu huomattavaa markkinapotentiaalia cleantech-ratkaisuille, mutta toisaalta myös ne voivat toimintaympäristönä olla yrityksille haastavia.

CB2East -hankkeen toteutuksessa on mukana Green Net Finlandin ja Finnish Water Forumin lisäksi myös Latvian cleantech-klusteri Cleantech Latvia.

Hankkeen erityisfokuksessa ovat rakennetun ympäristön ekotehokkuutta parantavat ratkaisut sekä älykäs vesiosaaminen. Hankkeen rahoituspäätös saatiin EU:n INTERREG Central Baltic –ohjelman uuden ohjelmakauden ensimmäisestä rahoitushausta. Keväällä 2015 avoimena olleeseen hakuun jätettiin yhteensä 177 projektihakemusta, joista 42:lle myönnettiin rahoitus. EU-rahoituksen lisäksi hankkeen suomalaisia hankepartnereita rahoittaa myös Työ- ja elinkeinoministeriö TEM kansallisella vastinrahoituksella. Hankerahoitus myönnettiin vuosille 2015-2018.

Green Net Finland on suomalaisen ympäristöliiketoiminnan kehittämisorganisaatio, joka kokoaa erityisesti suomalaista kaupunkiympäristön ekotehokkuuden osaamista verkostoksi ja edistää toiminnallaan alan osaamista sekä jäsentensä kehitys- ja vientitoimintaa. Finnish Water Forum on suomalaisten vesialan toimijoiden verkosto, joka toiminnallaan edistää vesiosaamisen vientiä. CB2East-hankkeessa rakennettavalla verkostojen välisellä yhteistyöllä vahvistetaan suomalaisten yritysten markkinaosaamisen kasvua ja edesautetaan uusien arvoketjujen syntymistä valituilla vientimarkkinoilla.

”Olemme erittäin iloisia, että voitimme tämän projektin kilpaillusta EU-rahoitushausta. Kilpailu rahoituksesta on viime vuosina koventunut entisestään ja siinä pärjääminen vaatii ammattitaitoista valmisteluosaamista ja oikein valitun hankefokuksen. Projektin ansioista jatkamme paitsi jo aiemmin käynnistettyä yhteistyötämme Pietarin alueella, niin myös rakennamme tiiviimpää yhteistyötä toisen suomalaisen cleantech-alan verkoston, Finnish Water Forumin kanssa. Lisäksi pääsemme laajentamaan verkostojamme ja markkinaosaamistamme meille uusille markkinoille – Latviaan ja Keski-Aasiaan. Kaikki hankkeen tulokset ja hyödyt valuvat suomalaisille cleantech-alan yrityksille”, sanoo Green Net Finlandin toimitusjohtaja Suvi Häkämies.

”Suomalaiset cleantech-alan yritykset ovat perinteisesti olleet kiinnostuneita Venäjän markkinasta, mutta nyt myös Keski-Aasia on alkanut kiinnostaa enemmän ja enemmän. Yritykset ymmärtävät erittäin hyvin, että verkostoitumalla ja tämäntyyppisellä toiminnalla voidaan merkittävästi parantaa mahdollisuuksia ja minimoida omaa riskiä uusilla markkinoilla. Finnish Water Forumilla on nyt yhdessä Green Net Finlandin ja Cleantech Latvian kanssa vankan osaamisen lisäksi myös tarvittavat resurssit tämän haastavan tehtävän suorittamiseksi omien jäsenyrityksiensä hyväksi”, lisää Finnish Water Forumin Katri Mehtonen.