Kuvakollaasi 25.10.2019 Pietarissa (tekijä: Evilina Lutfi)

Oli erittäin kiinnostava ja hyvähenkinen tapaaminen! Aika oli vähän, mutta ehditty keskustella monista asioista. On avattu Pietarin cleantech -klusterin perustamisen historia sekä sen operaattivisen toiminnan malli. Sitran esityksessä pietarilaisia kiinnosti eniten konsepti

Circular Economy Playbook – Circular Economy business models
for Finnish SMEs in the manufacturing industries

Sitran Daniel Kaufmannin kysymykseen kuinka moni läsnäolleista on osallistunut WCEF:in, kaikki pietarilaiset osallistujat ovat nostaneet käsiään. Pietarilaiset kolleegat ovat innostuneet WCEF -konseptista ja esittivät visiota, että olisi hienoa, jos jonain vuonna se olisi Pietarissa. Olemme kutsuneet Sitran kiertotalous -asiantuntijoita osallistumaan Cata3Pult -hankeen kiertotalous -asiantuntijaryhmään. Keskusteltu myös mahdollisuuksista perustaa yhteisen portaalin, jonka kautta kiertotalous -ajatus juurtuisi tehokkaasti Venäjälle. Sitra on edelläkävijä maailmanlaajuisesti ja Pietari on edelläkävijä Venäjällä. Elena Belova Leontief -keskuksesta on kutsunut Sitran asiantuntijat osallistumaan ensi viikon koko Venäjän Strategia Foorumiin. Hän korosti, että Foorumi kokoa yhteen sosio-ekonomisen kehittämisen avainhenkilöt Itämeren alueelta sekä koko Venäjältä. Hän myös mainitsi, että Pietarin cleantech -klusteri järjestää Foorumin yhteydessä kiertotalous-teemaisen session

Strategies and Best Cluster Practices for Transition to a Circular Economy for Sustainable Urban Development: https://forumstrategov.ru/upload/program/Circular%20Economy%20(ENG)6.pdf 29.10.2019, 11.30–13.15

Pietarin Technoparkin yrityshautomo INGRIA:n ja cleantech-klusterin yhteiset projektit oli esitetty. Mielenkiintoisia teollinen symbioosi -työtä tekevät yritykset Pietarin Kolpinon ja Leningradin oblastin alueella. Maksim Balanev on kertonut omista kokemuksista ja pietarilaisten yritysten mukaantulosta kiertotalouteen.

Tapaaminen päättyi molemminpuolisina toiveina, että jatketaan kommunikointia. Kaikki totesivat: ”We have very good friday!”