Green Net Finland järjesti kansainvälisen idänkaupan seminaarin ”Business from the East – From contacts to real business” Finlandia-talolla 24.4.2018 yhdessä Finnish Water Forumin kanssa. Tilaisuus keräsi yli 50 osallistujaa. Ohjelma keskittyi Pietarin alueen ja Keski-Aasian markkinoihin.

Seminaarin teemana oli virheä talous ja spesifisimmin kaupunkiympäristön eko- ja energiatehokkuus sekä vesiosaaminen. Seminaariin osallistui julkisen sektorin edustajia Suomesta, Kazakstanista ja Venäjältä. Puheenvuoroissa avattiin mm. puhtaiden teknologioiden markkinoita Kazakstanissa, Pietarissa ja Uzbekistanissa. Lisäksi esiteltiin latvialaisten ja suomalaisten tahojen kokemuksia Venäjältä ja Keski-Aasialta sekä mm. Pietarin paikallistahon esitys asumissektorin modernisoinnin aktiviteeteistä. Tilaisuuden lopuksi kuultiin näkemyksiä ja kokemuksia klustereiden välisestä yhteistyöstä sekä klustereiden rooleista markkinaovien avaamisessa pk-yrityksille erityisesti idän- ja ympäristöalan markkinoilla. Omaa painoarvoa oli annettu yritysten valmiudelle ja kyvylle ymmärtää kulttuurieroja, päätöksentekoprosessia, lainsäädännöllisiä ja teknisiä erikoisuuksia idän toimintaympäristössä.

Business from the East_24.4.2018_Finlandia Hall

 

Seminaarin esitysaineistot ladataan pian Baltic Cleantech Alliancen sivuille osoitteeseen www.balticcleantech.com.