Peruttu: Seminaari “Auringosta yhteisöenergiaa”, 12.6.2018, Helsinki

Peruttu: Seminaari “Auringosta yhteisöenergiaa”, 12.6.2018, Helsinki

PERUTTU:

*TILAISUUS PERUTTU KESÄLTÄ 2018 – JÄRJESTETÄÄN SYKSYLLÄ 2018 MYÖHEMMIN ILMOITETTAVANA AJANKOHTANA*

 

 

 

Milloin: 12.6.2018 15:00-18:00

Missä: Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki

Kenelle: aurinkoenergian/uusiutuvan energian hyödyntämisestä kiinnostuneille taloyhtiölle ja muille yhteisöille

Mitä tietoa seminaarissa tarjotaan:

  • Teknistä yleistietoa aurinkoenergian hyödyntämispotentiaalista Etelä-Suomessa
  • Tarjolla olevia valmiita kaupallisia järjestelmä- ja palvelupaketteja
  • Yhteisöenergian parhaita käytäntöjä Itämeren alueelta

Tilaisuuden ohjelma: Auringosta yhteisöenergiaa_12.6.2018.

Seminaari on maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen 5.6.2018 mennessä alla olevan linkin kautta:

 

 

Seminaari on osa Co2mmunity -kehityshanketta (EU, Baltic Sea Region Programme), jossa Green Net Finland ja Aalto-yliopisto ovat partnereina. Hankkeen tavoitteena on edistää uusiutuvan energian yhteisöprojektien jalkautumista Itämeren alueella. Uudellamaalla fokukseksi on valittu aurinkosähkön yhteisöenergiaprojektit. Tätä tavoitetta tukemaan Green Net Finland on perustanut asiantuntijoiden ja aurinkosähkön palveluntarjoajien yhteisön ”RENCOPin – Renewable Energy Source Cooperative Partnershipin”. Yhteisö toimii tiedotuskanavana, yhteistyön rakentajana sekä tiedonhankkijana.

MITÄ ON YHTEISÖENERGIA?

Yhteisöenergian projekteissa uusiutuvaa energiaa tuotetaan paikallisista lähteistä ja paikallisten yhteisöjen osallistuessa niihin aktiivisesti. Paikallisia uusiutuvan energian lähteitä ovat esimerkiksi tuulivoima, aurinkoenergia, biomassa, vesivoima ja maalämpö.

Kansalaiset yhteisrahoittavat, yhteiskehittävät ja operoivat yhdessä uusiutuvan energian tuotantoa. Yhteisöenergian hankkeet saavat tyypillisesti laajaa kannatusta, sillä niiden viestintä on tehokasta, niiden päätöksentekoprosessi on läpinäkyvää ja niiden hyödyt jakautuvat paikallisesti. Näin ollen näillä yhteisöenergian hankkeilla on mahdollisuuksia lisätä uusiutuvan energian määrää Itämeren alueella.

Lisää hankkeesta sen englanninkielisiltä nettisivuilta: http://co2mmunity.eu/

Lisätietoa hankkeesta ja seminaarista: Suvi Häkämies ja Evilina Lutfi https://gnf.fi/fi/yhteys/

Co2mmunity_project-logo_full-coloured-768x280

2021-06-01T12:22:07+03:00
Go to Top