HUKATON-hankkeen (Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi ja kysyntäjouston tehostaminen) yritysryhmän käynnistyskokous järjestettiin 28.11.2018. Ryhmä kokosi yhteensä 24 asiantuntijaa keskustelemaan hukkalämpöjen hyödyntämisestä. HUKATON-hankkeen päätavoitteina on tarkastella ja yhteiskehittää uusia kokonaisratkaisuja hankkeeseen valittuihin tarkastelukohteisiin, tuoda tarkastelu- ja yhteiskehittämiskohteet osaksi älykästä energiajärjestelmää kysyntäjouston näkökulmasta sekä muodostaa uusia palveluliiketoimintamalleja, jotka ovat monistettavissa myös HUKATON-hankkeen valittujen kohteiden ulkopuoliseen rakennuskantaan.

HUKATON-hankkeen kohteet ovat kaksi Helsingin kaupungin omistamaa kohdetta (Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen HEKA Oy:n omistamat asuinkerrostalot Retkeilijänkatu 8,10&12 sekä Pirkkolan urheilupuisto, jossa uimahalli ja jäähalli) sekä Varsinais-Suomessa sijaitsevat, yritysomistuksessa olevat kehittämiskohteet: olemassa oleva 1500m2 kasvihuoneyksikkö (pinaattihuone), Pöytyä, Piltti; Pakkaamolaajennus, Huiskula; Uusi 10 000m2 liikekeskus, Virtanen Yhtiöt; sekä Uusi jätteenpolttolaitos, Salon Korvenmäki, Lounavoima.

HUKATON -hankkeen tieteelliset partnerit Aalto-yliopisto sekä Turun AMK esittelivät 28.11. järjestetyssä kokouksessa tarkastelukohteet ja niihin liittyviä laskelmia ja lähtötietoja. Green Net Finland on HUKATON-hankkeen koordinaattori ja yritysryhmän toiminnan fasilitaattori. Yritysten lisäksi kokouksen keskusteluihin osallistuivat Helsingin kaupungin ja sen tytäryhtiöiden edustajat Heleniltä ja HEKAlta, Helsinki Business Hubin sekä Porvoon alueen kehittämisyhtiön Posintra Oy:n edustaja.

HUKATON -hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun. HUKATON-hankkeen yritysryhmä tulee kokoontumaan pari kertaa vuodessa koko hankkeen ajan. Seuraava kokous pidetään 10.4.2019 GE-talossa Helsingissä (Kuortaneenkatu 2) klo 13:00 alk. Ryhmä on avoin kaikille hukkalämmön hyödyntämiseen liittyville yrityksille. Tervetuloa mukaan yhteiskehittämiseen!

Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä ilmoittautumaan HUKATON-yritysryhmään täyttämällä tämä lomake: 

.

Lisätietoa HUKATON-hankkeesta sekä yritysryhmästä:

Evilina Lutfi, evilina.lutfi@gnf.fi, tai skype evilina.lutfi, tai soittamalla 0503462661.
HUKATON-hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke.