Helsingin kaupungin ja Green Net Finlandin yhteistyössä järjestämä Ekotehokas terassi -ideakilpailu on ratkennut ja voittajat valittu. Kilpailulla Helsinki haki uutta konseptia, jolla voidaan pidentää terassikautta pohjoisissa olosuhteissa ekologisuudesta tinkimättä.

Kilpailun asiantuntijaraati oli iloinen kilpailuun tulleista laadukkaista ehdotuksista, joissa ekologisen terassin haastetta oli lähestytty monipuolisesti.

”Ekotehokkuuden, tyylikkyyden ja innovatiivisuuden yhdistäminen kokonaisvaltaiseksi ratkaisuksi ei selvästikään ole helppoa. Siksi voittajan valintakaan ei ollut yksinkertainen tehtävä”, Helsingin kaupungin muotoilujohtaja Anne Stenros toteaa.

Kilpailutöiden joukosta nousi esiin kolme erityisen ansioitunutta ratkaisuehdotusta. Jaetulle ensimmäiselle sijalle raati valitsi maisemasuunnitteluyritys Urban Gardens Finlandin ehdotuksen ”GUT Green Urban Terrace”sekä WSP Finlandin ehdotuksen ”terassi.hel.fi”. Raati päätti myöntää myös kolmannen palkinnon, jonka sai Arkkitehtuuritoimisto IAH:n ehdotus ”TERASSI M80”.

Raadin mukaan melkein kaikissa kilpailuehdotuksissa oli elementtejä, jotka sopivat erittäin hyvin ekotehokkaan terassin konseptiin. Energiaratkaisut olivat osallistujille selvästi suurin haaste: on vaikea löytää yhtä energiaratkaisua, joka sopii minne vain.

Moni ehdotus sisälsi terassiin integroidun aurinkojärjestelmän, joka on kaupunkiympäristössä usein haastava talojen varjojen takia. Kilpailun raati suositteleekin, että terasseille hankittaisiin ensisijaisesti ympäristöystävällistä ja uusiutuvaa sähköä verkosta. Lisäksi terassille tulisi valita mahdollisimman energiatehokkaat laitteet.

Helsingin kaupunki pyrkii edistämään voittajaratkaisujen toteutumista ja tavoitteena onkin saada maailman ensimmäinen ekotehokas terassi Helsinkiin vielä kesän 2017 aikana.

Ekotehokas terassi -kilpailu järjestettiin osana Ilmastokatu -hanketta, jossa etsitään jo rakennetussa kaupunkiympäristössä toimivia ratkaisuja, joilla kasvihuonekaasupäästöjä ja energiankulutusta voidaan leikata. Ilmastokatu saa rahoitusta Helsingin kaupungin innovaatiorahastosta sekä Euroopan aluekehitysrahastosta ja on osa 6Aika-strategiaa.

Green Net Finland vastasi kilpailun käytännön järjestelyistä.

Voittajaehdotukset

Urban Gardens Finlandin ehdotus ”GUT Green Urban Terrace” on osittain viherkatolla ja viherseinällä rajattu viihtyisä ja ympäristövastuullinen kaupunkiterassi. Raati piti ehdotusta hyvin suunniteltuna ja toteutettavissa olevana laadukkaana kokonaisratkaisuna. Ratkaisun taipuminen myös parklet-ratkaisuksi viehätti, eli terassin voi perustaa tilapäisesti myös pysäköintiruutuun, Huonekaluvalinnoissa on sertifioidun puun ansiosta huomioitu materiaalitehokkuus. Terassin tarinaa kerrotaan hauskasti viherkasviratkaisujen kautta.

WSP Finlandin ehdotus ”terassi.hel.fi” on suunnittelualusta, jossa tarjotaan ravintolayrittäjälle mahdollisuus suunnitella itselleen sopiva terassi komponenttimalliston avulla. Terassi.hel.fi pohjautuu modulaariseen, kohteeseen räätälöitävään tuoteajatteluun. Raati piti lähestymistapaa modernina ja erinomaisena ja sen digitaalisuus viehätti. Ratkaisun avulla esimerkiksi Helsingin terassilupaprosessi voisi suoraviivaistua. Yksittäisratkaisun sijaan tämä on systeemi, joka tuottaa räätälöityjä ekologisia ratkaisuehdotuksia.

Kolmannelle sijalle kivunnut Arkkitehtuuritoimisto IAH:n ratkaisu ”TERASSI M80” nousi niin lähelle kärkisijoja, että raati halusi palkita myös sen. Kilpailutyössä ehdotettu kierrätysmateriaalilähtökohta on kunnianhimoinen ja kiinnostava. Tämä ehdotus oli kilpailun ainoita kiinteästi katettuja terassiratkaisuja.

Tutustu voittajaehdotuksiin tarkemmin osoitteessa: www.ilmastokatu.fi