Green Net Finlandin koordinoima hanke Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) on saanut positiivisen rahoituspäätöksen ja käynnistynyt. Tämä Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke edistää rakennettuun kaupunkiympäristöön/rakennuksiin ja maamassojen hallintaan liittyviä kiertotalouden mahdollisuuksia kunnissa. Rakennus- ja purkujätteet sekä maa-ainekset ovat kunnille iso haaste ja niille on tarpeen etsiä ja luoda uusia käyttömuotoja sekä kehittää jätteiden ja maamassojen parempaa hallintaa.

RANTA-hankkeessa kehitystyötä tehdään Helsingin, Vantaan ja Hämeenlinnan kaupunkien osoittamien todellisten tarkastelukohteiden pohjalta. Tarkastelujen kautta kehitetään ja demonstroidaan kiertotalouden tuomia mahdollisuuksia alueen kehittämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. RANTA-hankkeessa paneudutaan kiertotalouden mahdollisuuksiin monipuolisesti esimerkiksi kehittämällä purku-urakoiden kiertotaloutta edistävää hankintakriteeristöä, kartoittamalla nykyisiä toiminnan pullonkauloja ja esteitä, tutkimalla purkujätteen ja suoraan hyödynnettävien osien kierrättämisen toimijakenttää ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistämällä maaperän puhdistamiseen ja infran rakentamiseen liittyvien maamassojen hallintaa kiertotalousperiaatteen mukaisesti.

”RANTA-hanke on ensimmäinen kiertotaloutta edistävä kehityshankeemme. Kiertotalous otettiin toimintamme yhdeksi painopisteeksi vuonna 2016 ja ryhdyimme heti valmistelemaan tätä hanketta. Saimme rahoituksen varmistettua ja nyt pääsemme kunnolla vauhtiin asian edistämisessä”, sanoo Suvi Häkämies Green Net Finlandista.

Hanketta koordinoi Green Net Finland ja muita osatoteuttajia ovat Metropolia ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Hankkeen kokonaisbudjetti on 380 000 euroa ja se toteutetaan ajalla 11/2016 – 10/2018.

Lisätietoja:

Kaisa Vehkalahti, Green Net Finland (https://gnf.fi/fi/yhteys/)