GNF on mukana Green Tech 2.0 hankkeessa, jonka päätavoitteena on kehittää projektipartnereiden verkostojen hallinnoinnin laatua, kehittää uusia palveluita verkostojen jäsenille ja järjestää tutustumisvierailuja (cluster exchange visits). Tutustumisvierailujen avulla on tarkoitus on kehittää ja innovoida uusia toimintamahdollisuuksia osallistuville organisaatioille. Vierailijat voivat olla monenlaisten organisaatioiden edustajia, kuten PK-yrityksiä, koulutusorganisaatioita, TKI-organisaatioita sekä julkisten organisaatioiden edustajia ja etenkin klusterien (mm. GNF) jäseniä. Vierailuita järjestetään syksyllä 2022 sekä vuonna 2023. Hanke päättyy tammikuussa 2024.

Verkostoitumisen tukena toimii European Cluster Collaboration Platform: https://clustercollaboration.eu/content/green-net-finland

Lisätietoa:

Ilkka Aaltio, Green Tech 2.0 projektipäällikkö; ilkka.aaltio(at)gnf.fi; 0505513633