Hankkeen päätavoite

HP4NZEB – Lämpöpumppuratkaisuihin perustuvat energiatehokkaat ja kustannusoptimaaliset lähes nollaenergiarakennuskonseptit oli kehityshanke, jossa kartoitettiin lämpöpumppujen roolia lähes nollaenergiarakentamisessa. Hankkeessa selvitettiin asuintaloihin ja niiden korjausrakentamiseen liittyviä lähes nollaenergiarakentamisen ratkaisuja Suomessa, sekä erityisesti sitä millainen rooli lämpöpumpuilla on näissä ratkaisuissa. HP4NZEB tuotti tietoa paitsi uudisrakentamiseen, niin myös korjausrakentamiseen.

Hanke loi tärkeää pohjatietoa rakennusalalle optimoimalla järjestelmäkirjosta ratkaisukokonaisuuksia.

Tarkemmin hankkeen tavoitteet olivat:

1. Selvitetään järjestelmäkirjosta optimoidut asuintaloihin (kerros- ja pientalo) ja niiden korjausrakentamiseen liittyvät lähes nollaenergiarakentamisen ratkaisut, jotka ovat Suomen olosuhteisiin sopivat. Huomioidaan erityisesti sitä millainen rooli lämpöpumpuilla on näissä ratkaisuissa. Simuloidaan tarkastelukohteiden lämmitys-, jäähdytys- ja sähköenergian tarpeet eri vaihtoehdoilla ja tutkitaan valittujen ratkaisujen vaikutus tarkastelukohteiden energiakustannuksiin eri hinnannoususkenaarioilla.

2. Tuotetaan ehdotus lämpöpumppujen tuottaman uusiutuvan energian määrittelemistavaksi.

3. Vahvistetaan kansainvälistä yhteistyötä IEA:n annex-yhteistyön kautta ja tuodaan kansainvälistä osaamista kotimaahan.

4. Tuotetaan tärkeää pohjatietoa lähes nollaenergiarakentamisen konsepteista koko alan käyttöön. Levitetään hankkeessa kerättyä tietoa laaja-alaisesti koko alan hyödynnettäväksi.

5. Edistetään yritysten valmiuksia ja osaamista muuttuvissa rakennusmääräyksissä.

Hankkeen kansainvälinen yhteistyö

Vaikka HP4NZEB -hanke varsinaisesti toteutettiin kansallisesti, se oli osa kansainvälistä International Energy Agencyn yhteistyöohjelmaa. Hanke osallistui IEA:n Heat Pump Program (IEA HPP) Annexiin 40 “Heat pump concepts for Nearly Zero Energy Buildings (NZEB)“. Lisätietoa Annexista löytyy osoitteesta http://www.annex40.net/.

Toteuttajat

Hankkeen toteuttivat yhteistyössä:

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

Hanke toteutettiin 12/2013 – 09/2015 välisenä aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 300 000 euroa ja se rahoitettiin Tekesin Fiksu kaupunki -ohjelmasta (50 %)  sekä mukana olevien yritysten toimesta.

Yrityskonsortio

Hankkeen tulokset

Hankkeen tarkat laskelmat ja tulokset on koottu englanninkieliseen loppuraporttiin.  Loppuraportti sisältää konseptien tarkemmat kuvaukset, hankkeen laskenta-aineistot sekä laskennan lopputulokset.

Raportin ”Heat pumps in energy and cost efficient nearly zero energy buildings in Finland” voi ladata itselleen osoitteessa http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2015/T235.pdf.

Lisäksi hankkeen tuloksista julkaistiin suomenkielinen tiedote: ”Lähes nollaenergiataloon kannattaa investoida lämpöpumppu” (julkaistu 15.6.2015).