Hankkeen tavoitteet

SAVE ENERGY oli EU:n kilpailukyvyn ja innovoinnin CIP-puiteohjelman ICT PSP -ohjelman osarahoittama EU-hanke, jonka tavoitteena oli vähentää energiankulutusta julkisissa rakennuksissa aikaansaamalla käyttäjätottumusten muutoksia sekä ottamalla käyttöön älykästä energianhallintateknikkaa. Hankkeessa pilotoitiin erityyppisiä julkisia rakennuksia Helsingissä, Leidenissa, Lissabonissa, Luulajassa ja Manchesterissa. Pilottien toteuttamisessa sovellettiin Living Lab (tosielämän testausalusta) -menetelmää.

Hankkeessa käyttäjätottumusten muutoksiin pyrittiin hyödyntämällä ICT-pohjaisia keinoja, kuten tarjoamalla rakennuksen käyttäjille reaaliaikaista tietoa heidän omasta energiankulutuksestaan sekä omien valintojen vaikutuksesta koko rakennuksen kulutukseen. Hankkeessa kehitettiin myös oma oppimispeli Green My Place.

Suomesta hankkeessa pilotoitiin kaksi helsinkiläistä koulua: Pihkapuiston ala-aste ja Ala-Malmin koulu. Hankkeen aikana molemmissa kohteissa toteuttiin sellaisia teknisiä muutostöitä, jotka mahdollistivat energian loppukäyttäjän kulutusta vähentävät valinnat, sekä valintojen vaikutusten havainnoinnin.

Green Net Finlandin rooli hankkeessa

Green Net Finlandin vastuulla oli koko hankkeen tulosten tiedottaminen ja jalkauttaminen. Green Net Finland järjesti esimerkiksi hankkeen päätöskonferenssin Helsingissä kesäkuussa 2011.

Tämän lisäksi Green Net Finland tuki Helsingin pilottien syntymistä.

Hankekonsortio

SAVE ENERGY -hanke toteutettiin 15 kansainvälisen partnerin yhteistyönä.

Suomalaiset hankepartnerit:

 • Green Net Finland
 • Helsingin kaupunki
 • Metropolia AMK
 • Aalto CKIR

Kansainväliset partnerit:

 • Alfamicro, Portugali (hankkeen koordinaattori)
 • CeTIM, Hollanti
 • ISA, Portugali
 • Leidenin kaupunki, Hollanti
 • Luulajan kaupunki, Ruotsi
 • Luulajan teknillinen yliopisto, LTU-CDT, Ruotsi
 • Lisboa E-Nova, Portugali
 • Manchesterin kaupunki / Manchester Digital Development Agency Iso-Britannia
 • SPI, Portugali
 • Salfordin Yliopisto, Iso-Britannia

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

Hanke toteutettiin vuosina 2009-2001. Sen kokonaisbudjetti oli noin 4,5 miljoonaa euroa. Hankkeen päärahoittaja oli EU:n CIP-puiteohjelma. Green Net Finlandin osuutta hankkeessa rahoitti myös mm. Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry.