Hankkeen tavoitteet

Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (HEA) -hankkeessa kehitettiin erityisesti ikäihmisten hyvinvointia, toimintakykyä sekä energiatehokasta asumista lisääviä sosiaalisia ja teknisiä ratkaisuja.

Turvallinen selviytyminen kotona edellyttää kotien ja muun arkiympäristön esteettömyyskorjauksia ja muutostöitä, energiatehokkuuden lisäämistä sekä liikkuvien ja kotiin annettavien palvelujen kehittämistä. HEA-hankkeessa hyödynnettiin rakennusteknisiä ja hyvinvointiteknologisia mahdollisuuksia.

Hankkeessa pilotoitiin eri maakunnissa sijaitsevia ikääntyvien hoito- ja palvelutaloja sekä erilaisia palveluyksiköitä ja asuinyhteisöjä. Hankkeessa toteutettiin asukkaiden itsensä ideoimia ja suunnittelemia energiatehokkuuden ja hyvinvoinnin sekä asumisviihtyvyyden, turvallisuuden ja toimivuuden parantamiseen liittyviä kehityskohteita.

Pilottikohteita olivat:

 • Helsingin Loppukiri -asuinyhteisö,
 • Elimäen Puustelli
 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Liikkuva palveluauto sekä saman seudun haja-asutusalueen hyvinvointipalvelut,
 • Osuustien vanhustentalo Mäntsälässä,
 • Palomäen palvelukeskus Porvoossa,
 • Salon monikulttuurinen Hakastaron opiskelija-asuntola

HEA-projektissa tarkasteltiin sitä, miten ja millä ehdoilla asumisen energiatehokkuuden ja palvelujen yhteiskehittelyyn perustuva toimintamalli tukee yritysten innovaatiotoimintaa ja kannustaa sellaisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, joille löytyy kysyntää laajemmin kotimaassa ja kansainvälisesti. Hankkeessa luotiinn konsepti, joka systematisoi julkisten ja yksityisten toimijoiden rajapinnassa tapahtuvan yhteistyön käyttäjälähtöisessä kehittämisympäristössä.

Kehittämistoiminta perustui monialaiseen tekniikan ja sosiaali- ja terveysalojen yhteiseen toimintaan ja osaamisen jakamiseen tavoitteena mm.

 • hyvinvoinnin, elämänlaadun, turvallisuuden ja viihtyvyyden parantuminen,
 • kestävä kehitys kaikessa (sosiaalisesti, taloudellisesti, ekologisesti)
 • Innovatiivista teknologian hyväksikäyttöä (langattomat anturiverkot, internet)
 • sosiaali- ja terveyspolitiikan haasteet (tukee ja edistää terveyttä ja hyvinvointia, kehittää jo olemassa olevia hyviä käytänteitä ja teknologisten ratkaisujen käyttöönottamista)
 • työllisyysvaikutukset; uusien hoiva- ja teknologiayritysten syntyminen
 • yhteiskunnallisen monimuotoisuuden, monikulttuurisuuden, ikärakenteen muutoksen, alueellisen kehityksen elinympäristön tilan huomioiminen
 • käyttäjien osallistuminen (osallistava ja vahvistava, voimavarojen tukeminen)
 • kokonaan uudet palvelumallit ja -konseptit ja niiden ennakointi
 • kehittämisverkostot (uudet kumppanuudet tekniikan ja hyvinvointialan toimijoiden kesken).

Green Net Finlandin rooli hankkeessa

Green Net Finland vastasi hankkeessa tiedottamisesta.

Hankekonsortio

Hanke toteutettiin seuraavien organisaatioiden yhteistyönä:

 • Metropolia AMK (koordinaattori)
 • Aalto yliopisto
 • Arcada AMK
 • Kymenlaakson AMK
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Laurea AMK
 • Saimaan AMK
 • Turun AMK

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

Hanke toteutettiin vuosina 2011-2014. Sen budjetti oli 2 miljoonaa euroa. Hankkeen päärahoittaja oli Euroopan aluekehitysrahasto EAKR.