Hankkeen tavoitteet

EEMontti -hankkeessa järjestettiin ”EEMontti – Lämmityskulut puoleen” kilpailu, joka oli suunnattu energiaremonttien tarjoajille. Kilpailussa etsittiin innovatiivisia ratkaisuja pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi kohtuukustannuksin. Green Net Finland ry:n järjestämän kilpailun päärahoittajana toimi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Nimi EEMontti tulee sanasta EnergiarEMontti.

Kilpailun päätavoitteena oli puolittaa neljän kohdekiinteistön lämmitysjärjestelmän ostoenergian kulutus, johon luetaan mukaan tilojen, ilmanvaihdon ja lämpimän käyttöveden lämmityksen vaatima energia. Eri aikakausina rakennetut kohdekiinteistöt edustivat kaikkiaan noin 500 000 suomalaista pientaloa, joissa ei ole vesikiertoista lämmitysjärjestelmää. Juuri tämäntyyppisiä taloja on pidetty vaikeasti remontoitavina.

EEMontti-kilpailu oli avoin kaikille suomalaisille energiaremontteja tarjoaville yrityksille.

Asiantuntijaraati valitsi kilpailuun jätettyjen tarjousten joukosta kullekin talolle voittajaratkaisun, joka toteutettiin hankkeen aikana. Aikaa toteutukselle annettiin enintään kolme viikkoa, sillä kilpailussa haluttiin löytää sellaisia ratkaisuja, jotka olivat talon asukkaan kannalta riittävän helppoja.

Metropolia Ammattikorkeakoulu dokumentoi hankkeessa remonttien toteutuksen ja suoritti sen jälkeen kaikissa kohteissa 6 kk:n pituisen seurantajakson, jonka aikana mitattiin muutoksia talojen energiankulutuksessa ja sisäilmasto-olosuhteissa. Näin pystyttiin todentamaan tarjouksissa annetut lupaukset ja saavutetut tulokset.

EEMontti-kilpailun tavoitteena oli kerätä hyviä teknisiä esimerkkiratkaisuja pientalojen energiaremontteihin. Aihe on yhteiskunnallisesti merkittävä, sillä pelkästään asuintalojen lämmittämiseen uppoaa lähes viidennes kaikesta energian loppukäytöstä Suomessa.

Green Net Finlandin rooli hankkeessa

Green Net Finland toimi EEMontti-hankkeen valmistelijana sekä hankkeen koordinaattorina, EEMontti-kilpailun pääjärjestäjänä, tarjousten vertailulaskelmien tekijänä sekä asiantuntijaraadin jäsenenä.

Toteuttajat

Hankkeen koordinaattorina toimi Green Net Finland ry.

Remonttikohteiden tekninen seuranta tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoulun toimesta.

Kilpailun voittajan valitsevi asiantuntijaraati, johon kuuluivat:

  • Jarek Kurnitski, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, raadin puheenjohtaja
  • Jouko Pakanen, Aalto yliopisto
  • Markku Virtanen, VTT
  • Lauri Hietaniemi, Green Net Finland ry
  • Jukka Yrjölä, Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Jari Hokka, Suomen Omakotiliitto ry
  • Marko Kivimäki, Tekes
  • Esko Lehtonen, Realia Group

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

EEMontti-hanke toteutettiin vuosina 2011-2012. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 167 000 euroa. Hankkeen päärahoittajana toimivat Sitra ja Tekes.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksista julkaistiin tulosvihko, jonka voit ladata tästä.