Hankkeen tavoitteet

Osaamiskeskusohjelma (OSKE) oli valtioneuvoston erillisohjelma, jonka toiminta-ajatuksena oli korkeatasoisen osaamisen hyödyntäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta. Ohjelmakaudella (2007-2013) otettiin käyttöön klusteriperustainen toimintamalli, joka verkotti ja kokosi eri puolelle Suomea hajaantunutta osaamista ja osaajia. Osaamiskeskusohjelmaa toteuttivat alueilla valtioneuvoston nimeämät 22 osaamiskeskusta, joista Green Net Finland oli yksi. Toimenpiteet kohdistuivat valtioneuvoston hyväksymien 13 kansallisen merkittävän osaamisklusterin kehittämiseen.

Green Net Finland koordinoi OSKE-ohjelman Uudenmaan alueen ympäristöosaamiskeskusta. Ympäristöklusterin muodostivat Uudenmaan, Lahden, Oulun ja Kuopion osaamiskeskuskset.

Ohjelman avulla luotiin merkittävää uutta kehitystoimintaa, kasvatettiin suomalaista ympäristöalan osaamista ja luotiin uusia työpaikkoja.

Green Net Finlandin rooli

Green Net Finland toimi Uudenmaan alueen ympäristöosaamiskeskuksena vuosina 2007-2013.

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

OSKE-ohjelma toteutettiin vuosina 2007-2013. Rahoitus oli noin 200 000 euroa vuodessa. Rahoittajana toimi Työ- ja elinkeinoministeriö TEM.