Hankkeen tavoite

Nordic Cleantech Alliance oli pohjoismainen yhteistyöhanke, jossa luotiin katto-organisaatio pohjoismaiselle ympäristöteknologialle ja selkeytettiin pohjoismaiden Nordic Cleantech brändiä.

Yhtenäisen Nordic Cleantech -brändin kautta lisättiin pohjoismaisten ympäristöteknologiaratkaisujen näkyvyyttä kansainvälisesti. Brändin luotettavuutta ja tiedettävyyttä kasvatettiin toimimalla aktiivisesti Puolan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla etsien pohjoismaisille cleantech-alan ratkaisuille liiketoimintamahdollisuuksia ja referenssejä.

Green Net Finlandin rooli hankkeessa

Green Net Finland vastasi hankkeessa Puolan liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisesta ja Puolan markkinatiedon keräämisestä.

Hankekonsortio

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

Hanke toteutettiin vuosina 2009-2012. Sen budjetti oli 650 000 euroa. Päärahoittajana toimi Pohjoismaisen ministerineuvoston Nordic Innovation Center.