Project Description

Hankkeen tavoite

Nordic Cleantech Alliance oli pohjoismainen yhteistyöhanke, jossa luotiin katto-organisaatio pohjoismaiselle ympäristöteknologialle ja selkeytettiin pohjoismaiden Nordic Cleantech brändiä.

Yhtenäisen Nordic Cleantech -brändin kautta lisättiin pohjoismaisten ympäristöteknologiaratkaisujen näkyvyyttä kansainvälisesti. Brändin luotettavuutta ja tiedettävyyttä kasvatettiin toimimalla aktiivisesti Puolan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla etsien pohjoismaisille cleantech-alan ratkaisuille liiketoimintamahdollisuuksia ja referenssejä.

Green Net Finlandin rooli hankkeessa

Green Net Finland vastasi hankkeessa Puolan liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisesta ja Puolan markkinatiedon keräämisestä.

Hankekonsortio

Hanke toteutettiin seuraavien pohjoismaisten organisaatioiden yhteistyönä:

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

Hanke toteutettiin vuosina 2009-2012. Sen budjetti oli 650 000 euroa. Päärahoittajana toimi Pohjoismaisen ministerineuvoston Nordic Innovation Center.