Hankkeen tavoitteet

SYÖKSY-tutkimushankkeen päätavoitteena oli kehittää käyttäjälähtöisesti vähäpäästöisiä joukkoliikenteeseen pohjautuvia liikkumisratkaisuja kehäradan varren syöttöliikenteeseen sekä Marja-Vantaan (nyttemmin Kivistön) ja Aviapoliksen alueiden asukkaiden, työntekijöiden ja vierailijoiden asiointiliikenteeseen hyödyntäen erityyppisiä sähköisiä ajoneuvoja, sekä muita matalan CO2 – tason ajoneuvoja.

Hankkeessa luotiin menetelmiä ja yhteistyömalleja käyttäjälähtöiseen liikennesuunnitteluun, kartoitettiin kohdealueiden erityispiirteitä ja suunniteltiin niiden pohjalta uusia liikennejärjestelmäratkaisuja. Valittujen liikennejärjestelmien toteutettavuus ja niiden vaikutukset arvioitiin.

Green Net Finlandin rooli hankkeessa

Green Net Finland toimi SYÖKSY-hankkeen valmistelijana sekä hankekoordinaattorina vastaten projektijohdosta ja -hankehallinnosta.

Hankekonsortio

Hankkeen konsortioon kuuluivat:

  • Green Net Finland (koordinaattori)
  • Aalto yliopisto
  • Metropolia AMK
  • Tampereen teknillinen yliopisto
  • Hermia

Hankkeen toteutusaika, koko ja rahoitus

Hanke toteutettiin 1.4.2010-30.9.2011. Hankebudjetti oli  530 000 euroa. Hanke rahoitettiin Tekesin Kestävä Yhdyskunta -ohjelmasta (60 %). Lisäksi rahoittajina toimivat Vantaan Innovaatioinstituutti, HSL, Vantaan Energia Sähköverkot Oy, Ensto Electric Oy, Finavia Oy, Kauppakeskus Jumbo, Itella Oy, sekä European Batteries Oy.