RekkEVidde – Sähköautojen todelliset ajomatkat pohjoisissa olosuhteissa

Hankkeen tavoite

RekkEVidde oli tutkimushanke, jossa tutkittiin sähköautojen todellisia ajomatkoja pohjoismaissa olosuhteissa. Ajoneuvot testattiin VTT:n kylmälaboratoriossa Espoossa ja Ruotsin Arjeplogassa kylmätestiradalla.

Hankkeessa kehitettiin uusia menetelmiä ajomatkan tieteelliseen mittaamiseen laboratorio-olosuhteissa sekä yksinkertaistettu menetelmä esim. autolehdistön käyttöön. Hanke kehitti myös kuluttajille ja autokaupalle tarkoitetun ajomatkaa eri olosuhteissa kuvaavan merkinnän. Tavoitteena oli myös lisätä tietämystä ajomatkaan vaikuttavista tekijöistä talvissa sääolosuhteissa.

Green Net Finlandin rooli hankkeessa

Green Net Finland toimi RekkEVidde -hankkeen valmistelijana sekä hankekoordinaattorina.

Hankekonsortio

Hanke toteutettiin seuraavien organisaatioiden yhteistyönä:

  • Green Net Finland (koordinaattori)
  • VTT
  • Test Side Sweden
  • Tukholman kaupunki
  • The Institute of Transport Economics (Norja)
  • Icelandic New Energy (Islanti)

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

RekkEVidde -hanke toteutettiin vuosina 2011-2013 ja sen kokonaisbudjetti on 550 000 euroa.

Hankkeen päärahoittajana toimivat Norden Energy&Transport -ohjelma ja Tekesin EVE-ohjelma.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tulokset koottiin englanninkieliseen loppuraporttiin ”RekkEVidde”.