Hankkeen tavoitteet

Innovatiivisuutta julkisiin investointeihin (IJI) -hankkeessa tuettiin ekotehokkaiden innovaatioiden ja palvelumallien kehittymistä ja liittämistä julkisiin hankintaprosesseihin. Kunnille ja muille julkisille toimijoille tarjottiin käytännön tukea ja informaatiota hankintaprosessin toteutukseen.

Hankkeen toimenpiteet keskittyivät maakunnallisten kehittämistarpeiden pohjalta määriteltyjen konkreettisten case-tarkastelujen kautta tehtävään kehitystyöhön.

Hankkeen työnä keskityttiin seuraavien case-tarkastelujen hankintaprosessin kehittämiseen:

Green Net Finland ry:n toteuttamat caset:

Vantaan kaupunki:

 • Case 1: Nollaenergiapäiväkoti
 • Case 2: Parkkipaikkojen uudet rahoitusmallit yhteiskäyttöautojen osalta

Vantaan Energia Oy:

 • Case 1: Hankintastrategian uudistaminen
 • Case 2: Ajoneuvohankintojen ja käytön energiatehokkuuden kehittäminen

Helsingin kaupunki:

 • Case 1: ESCO-malli julkisissa hankinnoissa

HSY:

 • Case 1: Uuden pääkonttorin saneeraushankkeen energiatehokkuustavoitteet
 • Case 2: Vuokrataloyhtiöiden energiatehokkuuden saneerausmallin kehittäminen

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n toteuttamat caset:

 • Case 1: ERA17 ja Päijät-Häme
 • Case 2: Östersundom ja aurinkoenergia
 • Case 3: Hyvinkää ja sähköbussi

HAMK:n toteuttamat caset:

 • Case 1: Hämeenlinnan Engelinranta

Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston toteuttamat caset:

 • Case 1. Lappeenrannan julkisen rakennuskannan energiatehokkuuden ja elinkaaritaloudellisuuden parantaminen
 • Case 2. Etelä-Karjalan aluekeräyspisteverkoston päivitys

Hankkeen case-tarkastelut ja niiden tulokset kerättiin loppuraporttiin ”Onnistumisia julkisissa investoinneissa”.

Green Net Finlandin rooli

Green Net Finland toimi hankkeen valmistelijana ja koordinaattorina sekä vastasi hanketyössä pk-seudun casetarkastelujen toteuttamisesta.

Hankekonsortio

Hanke toteutettiin seuraavan konsortion yhteistyönä:

 • Green Net Finland (koordinaattori)
 • Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
 • CLEEN Oy
 • Culminatum Innovation
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT
 • LADEC Oy

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

Hankkeen toteutettiin 1.3.2012 – 30.6.2014. Sen päärahoitus saatiin Etelä-Suomen EAKR-rahoituksena. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,6 miljoonaa euroa.