Hankkeen tavoitteet

Cleantech Incubation Europe (CIE) oli EU INTERREG IVC -rahoitettu hanke, jossa kuusi partnerikaupunkia – Helsinki, Delft, Peterborough, Pariisi, Torino ja Budapest verkostoituvat tukeakseen cleantech-alan innovaatioiden kaupallistumista, yrittäjyyttä ja hautomotoiminnan kehittymistä.

Hankkeessa mm. benchmarkattiin 13 cleantech-alan hautomotoimijaa partnerimaista, sekä niiden ulkopuolelta ja tuotettiin kartoitukseen pohjautuen best practices -käsikirja ”Cleantech Incubation: Policy and Practice”.

Hankkeen aikana myös kukin partnerikaupunki isännöi seminaarin, jossa esiteltiin paikallista hautomo- ja klusteritoimintaa, sekä muita cleantech innovaatioiden kaupallistumisen tukemiseen liittyviä toimijoita. Helsingin seminaari oli hankkeen kick-off tilaisuus ja järjestettiin Finlandia-talolla 10.5.2012.

Hankkeen päätavoitteina oli:

  • Tarjota cleantech alalla toimiville viranomaisille ja muille toimijoille tietoa eurooppalaisista parhaista käytännöistä
  • Järjestää kussakin partnerikaupungissa verkostoitumissemiaari, jossa opitaan toisten alueiden cleantech hautomotoiminnasta ja verkostoidutaan paikallisten toimijoiden kanssa
  • Jakaa tietoa ja verkottaa cleantech-hautomoita
  • Analysoida erilaisia business-malleja hautomotoiminnassa
  • Tuottaa käsikirja Cleantech hautomotoiminnan ja innovaatioiden kaupallistamisen parhaista käytännöistä

Green Net Finlandin rooli

Green Net Finland osallistui CIE-hankkeeseen Helsingin kaupungin yhteistyökumppanina. Green Net Finland vastasi hankkeessa Uudenmaan alueen cleantech-hautomotoiminnan benchmarkkauksesta sekä Helsingin seminaarin järjestelyistä.

Hankekonsortio

Hankkeessa on mukana kuusi kaupunkia: Helsinki, Delft, Peterborough, Pariisi, Torino ja Budapest.

Helsingistä mukana ovat Green Net Finland ry, sekä Helsingin kaupungin Elinkeinopalvelu.

Hankkeen toteuttajaorganisaatiot ovat:

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

CIE-hanke toteutettiin vuosina 2012-2014. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 1.4 miljoonaa euroa. Se rahoitettiin EU:n INTERREG EUROPE-ohjelmasta. Lisäksi se sai TEM:n vastinrahoituksen.